Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas 2017.01.19

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-19.

Konkurso tikslas – siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, finansuoti projektus, skirtus tarpinstituciniam viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimui skatinti. Plačiau apie konkurso sąlygas skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas

Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursas 2017.01.19

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2017 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A1-18.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir miesteliuose, jaunimo problemoms spręsti, jaunimo aktyvumui didinti. Plačiau apie konkurso sąlygas skaitykite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje

Parama vaikų dienos centrams

Parama vaikų dienos centrams

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Dvišalio bendradarbiavimo fondo ,,B“ priemonės finansavimui gauti.  

Paramą pagal šią priemonę gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina vaikų dienos centrų, vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve, atvirųjų jaunimo centrų plėtros, vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimo projektus.

Pagal šią priemonę remiamos veiklos, kuriomis skatinamas kompetencijos kėlimas, ryšių užmezgimas ir plėtojimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp Projektų vykdytojų Lietuvos Respublikoje ir organizacijų, veikiančių rizikos grupės vaikų ir jaunimo srityje, valstybėse donorėse (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas), t.y. veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose, susitikimuose, apsikeitimo patirtimi vizituose ir kituose renginiuose bei jų organizavimas.

Paramos dydis: iki 15 000 Eurų.
Finansavimo intensyvumas: 100 proc.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 30 d. 

Išsamesnę informaciją rasite čia:   http://www.eeagrants.lt/programos/kvietimai/program/0/id/79/kvietimas_teikti_paraiskas_2009_2014_m._europos_ekonomines_erdves_finansinio_mechanizmo_programos_nr._lt05_rizikos_grupes_vaikai_ir_jaunimas_dvisalio_bendradarbiavimo_fondo_veikloms_vykdyti_b_priemone_

 

NMA informacija Dėl viešojo sektoriaus subjektams išmokėtos paramos sumų ir jų derinimo VSAKIS

NMA informacija Dėl viešojo sektoriaus subjektams išmokėtos paramos sumų ir jų derinimo VSAKIS

Norėtume informuoti, kad viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA, į.k. 288739270), informaciniame portale gali matyti jiems išmokėtas finansavimo sumas pagal finansavimo šaltinį (ES ir LT) ir pagal paskirtį (ekonominės klasifikacijos kodus). Ši informacija reikalinga derinant tarpusavio įsipareigojimus per Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Šią išsamią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali matyti realiu laiku, tiesiog prisijungę prie NMA informacinio portalo per elektroninę bankininkystę ar elektroninius valdžios vartus informaciniame bloke „Finansinė informacija“ aktyvavę nuorodą „Išmokėtų paramos lėšų ekonominė klasifikacija“.

Kilus klausimams dėl tarpusavio įsipareigojimų derinimo VSAKIS kreipkitės į Finansų ir apskaitos departamento Paramos apskaitos skyrių.

Naujas najienlaiškio "LEADER Lietuvoje" numeris

Naujas najienlaiškio "LEADER Lietuvoje" numeris 2016.12.28

Pasirodė naujas naujienlaiškio „LEADER Lietuvoje“ numeris. Jį galite atsisiųsti paspaudę nuorodą čia

 Informacija iš internetinio puslapio www.leaderlietuva.lt

VVG Susitikimas

VVG Susitikimas 2016.12.21

        fg        Gruodžio 20 d. Utenos VVG patalpose rinkosi grupelė regiono VVG atstovų. Uteniškiai sulaukė kolegų iš Zarasų, Panevėžio, Anykščių, Pasvalio, Rokiškio ir Molėtų rajonų VVG. Rinkomės svarstyti VVG veiklų rengiant finansavimo sąlygų aprašus ir kvietimus, aptartos praktinės veiklos problemos vykdant vietos plėtros strategijų administravimą, komunikavimo su NMA ,ŽŪM ir VVG tinklu ypatumai, Vietos projektų ir Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės. Kiekviena VVG draugiškame ratelyje papasakojo apie savo darbus ir kėlė probleminius klausimus bendram aptarimui. Nuoširdus kolegų bendravimas, dalijimasis patirtimi nuteikė smagiam, bet tikrai dalykiškam pokalbiui. VVGT valdybos narė Jolita Umbrasienė ir Darbo grupės narė Raimonda Stankevičiūtė –Vilimienė moderavo grupės darbą. Ypatingai daug padirbėta aptariant VP administravimo taisyklių 28.11 punktą, kai PVM tampa netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė pateikė keletą įžvalgų dėl tą pačią dieną gauto Tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo taisyklių projekto. Adventinio laikotarpio nusiteikimą filosofiškiems apmąstymams keitė bendravimo džiaugsmas. Išradingai bičiuliai sveikino vieni kitus ir dalinosi kukliais, bet nuotaikingais suvenyrais. Susitikimas suteikė vilties, kad šio laikotarpio uždavinius sprendžiant pagalbos ranką ir draugišką patarimą žinosime kur rasti.

Molėtų VVG informacija

Viešinimo - aktyvinimo renginys Giedraičiuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Giedraičiuose 2016.12.16

  

Gruodžio 15 dieną vyko paskutinis šiais metais VVG administracijos darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, kuris  vyko Giedraičiuose. Jo metu buvo apžvelgta vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo ypatumai, dalyviai buvo supažindinti  su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos ir vietos plėtros strategijos  prioritetais. Kalbėta kaip bus vykdoma vietos projektų atranka, kokios tinkamumo sąlygos keliamos vietos projektams, pristatyta vietos projektų finansavimo sąlygos, vietos projektų pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai, tinkamas nuosavas indėlis, tinkamos finansuoti išlaidos, galimos vietos projektų įgyvendinimo vietos. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti  teikti projektus.

Vaizdo konferencija

Vaizdo konferencija 2016.12.12

Gruodžio 9 d. įvyko Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuota vaizdo konferencija tema „Ar socialinio verslo idėja atitinka socialinio verslo koncepcijos kriterijus?“. Konferencijos lektorius Žilvinas Gelgota.

Konferencijos vaizdo įrašą galite rasti www.leaderlietuva.lt interneto svetainėje naujienų skiltyje, arba paspaudę nuorodą http://www.leaderlietuva.lt/news/562/81/Vaizdo-konferencija-Ar-socialinio-verslo-ideja-atitinka-socialinio-verslo-koncepcijos-kriterijus.html

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose 2016.12.01

    

Gruodžio 01 dieną vyko jau trečias VVG administracijos darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, kuris šį kartą vyko Suginčiuose. Jo metu  dalyviai buvo supažindinti  su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos ir vietos plėtros strategijos  prioritetais,  paraiškų  priėmimo ir vertinimo tvarka, keliamais reikalavimais pareiškėjui, projektui,  išlaidoms. Pažymėta, kad didelis dėmesys  skiriamas socialinei ekonomikai, bendradarbiavimo stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti dar kartą apmąstyti projektines idėjas ir  teikti projektus.

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje 2016.11.24

     

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai  2016 m.  lapkričio 24 d. lankėsi  Joniškio seniūnijoje, kur vietos gyventojams pristatė Molėtų rajono vietos plėtros strategiją 2016-2023 metams. Seniūnijos gyventojai buvo supažindinti su VPS prioritetais, paaiškinta kiek VPS lėšų  skirta vietos projektams įgyvendinti, kas bus tinkami paramos gavėjai pagal kiekvieną VPS priemonę, kokios tinkamumo sąlygos yra keliamos vietos projektams. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti dar kartą apmąstyti projektines idėjas ir  teikti projektus.

Lapkričio 21 d. vyks Molėtų r. VVG visuotinis susirinkimas. Su darbotvarke galite susipažinti paspaudę nuorodą

1 2 3 ... 11

Naudinga

Lietuvos bendruomenių verslų žemėlapis

Lietuvos bendruomenių verslų žemėlapis

Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai, bendradarbiaudami su Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Anykščių verslo informacijos centru, sudarė Lietuvos verslių bendruomenių žemėlapį.   Susipažinti su žemėlapiu galite Anykščių verslo informacinio centro puslapio www.vicanyksciai.lt  bendruomenių skiltyje. 

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2016.12.12.)   (atsisiųsti)

Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.     (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui"

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui" 2016.10.17

 Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, įgyvendindama projektą “Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." 2016 m. spalio 14 d. asociacijos Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas“ patalpose sukvietė nemažą būrį vietos bendruomenių, verslo, valdžios, spaudos atstovų į viešinimo aktyvinimo renginį - konferenciją "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui". Renginio tikslas – viešinti naujos strategijos dokumento teikiamas galimybes būsimiems pareiškėjams, padrąsinti juos imtis socialinio verslo, naujų bendradarbiavimo formų ir kitų inovacijų diegimo savo artimojoje aplinkoje, paraginti tai daryti suteikiant dalykinę ir mokslo pagalbą.

Gautas avansas VPS administravimo išlaidoms apmokėti

Gautas avansas VPS administravimo išlaidoms apmokėti 2016.09.23

2016 m. rugsėjo 22 d. Molėtų r. vietos veiklos grupė  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo 29 185 Eur dydžio avansą  projekto „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ administravimo išlaidoms apmokėti.

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius