Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose 2016.12.01

    

Gruodžio 01 dieną vyko jau trečias VVG administracijos darbuotojų susitikimas su vietos gyventojais, kuris šį kartą vyko Suginčiuose. Jo metu  dalyviai buvo supažindinti  su 2014-2020 metų kaimo plėtros programos ir vietos plėtros strategijos  prioritetais,  paraiškų  priėmimo ir vertinimo tvarka, keliamais reikalavimais pareiškėjui, projektui,  išlaidoms. Pažymėta, kad didelis dėmesys  skiriamas socialinei ekonomikai, bendradarbiavimo stiprinimui tarp skirtingų kaimo plėtros dalyvių, skatinamas jaunimo įtraukimas į vietos plėtros procesus.  Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti dar kartą apmąstyti projektines idėjas ir  teikti projektus.

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje 2016.11.24

     

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai  2016 m.  lapkričio 24 d. lankėsi  Joniškio seniūnijoje, kur vietos gyventojams pristatė Molėtų rajono vietos plėtros strategiją 2016-2023 metams. Seniūnijos gyventojai buvo supažindinti su VPS prioritetais, paaiškinta kiek VPS lėšų  skirta vietos projektams įgyvendinti, kas bus tinkami paramos gavėjai pagal kiekvieną VPS priemonę, kokios tinkamumo sąlygos yra keliamos vietos projektams. Susitikimo dalyviams buvo atsakyta į rūpimus klausimus, visi dalyviai buvo paskatinti dar kartą apmąstyti projektines idėjas ir  teikti projektus.

Lapkričio 21 d. vyks Molėtų r. VVG visuotinis susirinkimas. Su darbotvarke galite susipažinti paspaudę nuorodą

7-oji mokslinė-praktinė konferencija

7-oji mokslinė-praktinė konferencija

2016 m. lapkričio 11 dieną Molėtų VVG darbuotojai  dalyvavo Aleksandro Stulginskio Universiteto organizuotoje 7-oje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“. Plačiau skaitykite skiltyje "VVG atstovavimas, dalyvavimas renginiuose"

Viešinimo - aktyvinimo renginys Balninkuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Balninkuose 2016.11.10

       

2016 m. lapkričio 10 d. 14 val. Alaušų g. 29A, Balninkų k., Molėtų r. sav., įvyko Molėtų rajono vietos veiklos grupės viešinimo - aktyvinimo renginys. Jame buvo pristatyta Molėtų VVG „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ Strategijoje numatyti du VPS prioritetai ir 7 priemonės, kurios turės teigiamos įtakos VVG teritorijos darniam vystymuisi ir užtikrins geresnę gyvenimo kokybę kaimo žmonėms. Didžioji dalis lėšų bus skirta  NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, ne žemės ūkio verslų kaimo vietovėse plėtojimui ar pradžiai. Strategijos įgyvendinimo metu planuojama skatinti NVO iniciatyvas, bendradarbiavimą, tinklų kūrimą, regioninio produkto kūrimą ir jo rinkodarą. Iš viso numatyta finansuoti 41 vietos projektą ir įkurti 25 darbo vietas. Susitikimo metu diskutuota apie planuojamų projektų idėjas ir jų įgyvendinimo galimybes.

Kvietimas į 7-ąją mokslinę-praktinę konferenciją

Kvietimas į 7-ąją mokslinę-praktinę konferenciją

ASU ekonomikos ir vadybos fakultetas kviečia Jus dalyvauti 7-oje mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“, kuri vyks 2016 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitete, III rūmų 604 auditorijoje (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno rajonas).
Konferencijos pradžia 10.00 val., pabaiga - 17.15 val.
Lauksime Jūsų konferencijoje.

Konferencijos programa pridedama

Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje prašome registruotis el.paštu: egle.stareike@asu.lt

LR Žemės ūkio ministerijos parama - Inturkės bendruomenei

LR Žemės ūkio ministerijos parama - Inturkės bendruomenei

   VO ,,Inturkės bendruomenės centras'' teikė paraišką ir gavo  4499,92 Eur. paramą projektui ,,Viešosios infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams''. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

    Kadangi miestelio centre puikuojasi gražiai apsodinta erdvė, įrengti takeliai, aikštelė, laužavietė, suoliukai, tačiau tarsi užbaigimo trūko lauko scenos, kuriai pirmuoju projektu neužteko lėšų. Pagal šį  projektą numatyta šalia Inturkės seniūnijos esančioje jau sutvarkytoje erdvėje įrengti lauko sceną taip pagerinsime viešosios erdvės panaudojimą vietos gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimui.

   Šiuo projektu užpildysime visą viešąją erdvę, kurioje yra rengiami kultūriniai renginiai, koncertai ir kt.

Viešinimo - aktyvinimo renginiai

Viešinimo - aktyvinimo renginiai 2016.11.03

Molėtų r. VVG įgyvendindama projektą "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m."  lakpričio 10 d. , ketvirtadienį, 14.00 - 16.30 val., organizuoja viešinimo - aktyvinimo renginį  "Socialinis verslas - aukščiausia pilietiškumo išraiška". Susitikimas vyks  Alaušų g. 29A, Balninkų k., Molėtų r.  (Balninkų bendruomenės centro patalpose), kurio metu bus pristatyta "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m." (Nr. 42VS-KU-15-1-06802).

Planuojami  2016 metais dar trys viešinimo aktyvinimo renginiai seniūnijose:

Lapkričio 24 d., ketvirtadienį nuo 14.00 val. iki 16.30 val. Joniškyje;

Gruodžio 01 d., ketvirtadienį nuo 14.00 val. iki 16.30 val. Suginčiuose;

Gruodžio 15 d., ketvirtadienį nuo 14.00 val. iki 16.30 val. Giedraičiuose.

 

Kijėliuose sukurta erdvė vaikų poilsiui ir sveikatinimui

Kijėliuose sukurta erdvė vaikų poilsiui ir sveikatinimui

Kijėlių kaimo bendruomenė teikė paraišką ir gavo 4804,80 Eur paramą projektui „Kijėlių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, kuriant poilsiui ir sveikatinimui pritaikytą erdvę“ (Nr.PKB-236). Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Plačiau skaitykite

Mindūnuose užbaigtas projektas „Futbolo aikštės įrengimas“

Mindūnuose užbaigtas projektas „Futbolo aikštės įrengimas“

Mindūnų bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Futbolo aikštės įrengimas“  pagal 2016 m. nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai. Įgyvendinti visi projekte numatyti tikslai ir uždaviniai: pastatyti ir sumontuoti  futbolo vartai, lauko suoliukai sirgaliams,  lauko šiušliadėžės,  daugiafunkcinis  lauko treniruoklis. Plačiau skaitykite

LR Žemės ūkio ministerijos parama - Verbiškių bendruomenei

LR Žemės ūkio ministerijos parama - Verbiškių bendruomenei

Dar pavasarį paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles Verbiškių
bendruomenė šia galimybe pasinaudojo. Žemės ūkio ministerija  pateiktam projektui "Aktyvaus laisvalaikio galimybių didinimas Verbiškių bendruomenėje" skyrė finasavimą. Plačiau skaitykite

1 2 3 ... 10

Naudinga

Lietuvos bendruomenių verslų žemėlapis

Lietuvos bendruomenių verslų žemėlapis

Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai, bendradarbiaudami su Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Anykščių verslo informacijos centru, sudarė Lietuvos verslių bendruomenių žemėlapį.   Susipažinti su žemėlapiu galite Anykščių verslo informacinio centro puslapio www.vicanyksciai.lt  bendruomenių skiltyje. 

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

MOLĖTŲ RAJONO VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 m.     (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui"

Konferencija "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui" 2016.10.17

 Molėtų rajono VVG “Keisdamiesi keičiame”, įgyvendindama projektą “Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." 2016 m. spalio 14 d. asociacijos Tradicinių amatų centras “Meniškas kaimas“ patalpose sukvietė nemažą būrį vietos bendruomenių, verslo, valdžios, spaudos atstovų į viešinimo aktyvinimo renginį - konferenciją "Socialinis verslas, bendradarbiavimas ir inovacijos - naujos galimybės kaimui". Renginio tikslas – viešinti naujos strategijos dokumento teikiamas galimybes būsimiems pareiškėjams, padrąsinti juos imtis socialinio verslo, naujų bendradarbiavimo formų ir kitų inovacijų diegimo savo artimojoje aplinkoje, paraginti tai daryti suteikiant dalykinę ir mokslo pagalbą.

Gautas avansas VPS administravimo išlaidoms apmokėti

Gautas avansas VPS administravimo išlaidoms apmokėti 2016.09.23

2016 m. rugsėjo 22 d. Molėtų r. vietos veiklos grupė  iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavo 29 185 Eur dydžio avansą  projekto „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ administravimo išlaidoms apmokėti.

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius