Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Molėtų miesto vietos veiklos grupė organizuoja mokymus

Molėtų miesto vietos veiklos grupė organizuoja mokymus

    Š. m. balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“ rengia pirmąjį 4 dienų seminarų kursą, skirtą vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams.  Plačiau skaitykite

Seminaro tema: “Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?” Seminaro tikslas: supažindinti vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus su esminiais projektų rengimo aspektais ir įgyvendinimo problematika.

Seminare kviečiami dalyvauti vietos plėtros projektų rengėjai ir įgyvendintojai: visuomeninės ir kitos organizacijos, atstovaujančios jaunimą, darbingo amžiaus asmenis, bedarbius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, savarankišką veiklą pradedančius asmenis. Galimas vienos įmonės / įstaigos / organizacijos dalyvių skaičius – 2 asmenys. 

Seminaro dalyviai bus informuoti, kaip parengti projektus šiomis veikloms:

1. Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems ir tarpininkavimas gaunant paslaugą.

2. Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą (tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.

3. Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą.

4. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms.

Seminaras rengiamas vadovaujantis Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta sutartimi Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ strategijos įgyvendinimo administravimas“ ir bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.

Seminarai balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (Molėtų rajono savivaldybė, III a.). Seminarų laikas – 8.00 val. – 16.30 val.

Registracija tel. 8 687 34081

Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ informacija

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai
2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas
2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

/          

     

Renginių kalendorius