Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Konkursas bendruomenėms !

Konkursas bendruomenėms ! 2016.03.06

 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016 metais tęsia konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“ ir kviečia bendruomenes aktyviai dalyvauti konkurse. Apie konkursą plačiau skaitykite

 

2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2016.03.05

Startuoja 2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms. Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skiria – 1 mln. eurų. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo šių metų kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

Šiemet nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2016 m. kovo 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 naujai patvirtintas taisykles. Parama galės tekti tik ne pelno projektams, nešantiems visuomeninę naudą. Taigi, kitais metais vėl bus stiprinama kaimo bendruomenių materialinė bazė, remiamas kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet – Vietos bendruomenių metai, bus remiami projektai pagal dar dvi naujas veiklos sritis: tradicinių renginių bei kaimo vaikų ir jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas. 

             Viena iš naujovių yra ta, kad  projektus galės teikti ir rajono kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos, tačiau tik tradiciniams renginiams organizuoti. Kita naujovė – visi pareiškėjai po projekto įgyvendinimo kartu su mokėjimo prašymu turės pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus.

            Paramos dydis projektui priklausys nuo veiklos srities, pagal kurią teikiamas projektas, ir nuo to, kas teiks paramos paraišką. Detalesnę informaciją galima rasti čia: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-bendruomenems/valstybes-parama-2016-metais

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

http://imgur.com/yXZF9Wg.gif     Kviečiame  į kasmetinį Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ visuotinį ataskaitinį susirinkimą!  2016 m. kovo mėn. 01 d., antradienį,  15:00 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2015 metų veiklos ataskaita;
  2. 2015 metų finansinė ataskaita;
  3. Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimo pristatymas;
  4. Pirmininko ir valdybos nario rinkimai;
  5. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) sausio 26 d. kartu su Johannai Ross atstovaujančiu Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu pasirašė trišales bendradarbiavimo sutartis su Mindūnų bendruomenės centru (Molėtų r.). Plačiau skaitykite

Užgavenės bendruomenėse

Užgavenės bendruomenėse

Verbiškėse atsisveikinta su žiema - linksmai atšvęstos užgavenės. Plačiau skaitykite

Seminaras Utenoje

Seminaras Utenoje

Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarą, kurio tema Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. Programos priemonės „Parama asbestinių stogų keitimui“ 2016 metams aktualijos“. Plačiau

Nauja pareiga asociacijoms

Nauja pareiga asociacijoms

             Naujosios Asociacijų įstatymo nuostatos dėl metinių finansinių dokumentų teikimo juridinių asmenų registrui  taikomos teikiant 2015 metų ir vėliau prasidėsiančių ataskaitinių laikotarpių metinius finansinius dokumentus. Plačiau skaitykite skiltyje "Naudinga informacija"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

Užbaigtas projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas"

 Projektas "2014-2020 m. laikotarpio Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas" baigiamas.  Projekto metu siekiant įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų į visus VPS rengimo etapus buvo parengtas 2014-2020 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimo planas, suburta darbo grupė, vyko susitikimai visose 11-oje seniūnijų su kaimo bendruomenių, verslo ir jaunimo atstovais.  Buvo parengtas klausimynas ir atliktas 1500 vietos gyventojų anketavimas, kurį padėjo atlikti vietos bendruomenių savanoriai. Parengtas su vietos seniūnais ir bendruomenėmis suderintas  VVG administracijos ir valdybos narių vizitų į visų rajone veikiančių kaimo bendruomenių teritorijas bei susitikimų su vietos gyventojais grafikas. Išgryninus poreikius vyko tikslinis konsultavimasis VPS prioritetų, tikslų, priemonių ir veiklos sričių nustatymo etapuose. Gyventojai buvo kviečiami visu strategijos rengimo laikotarpiu teikti savo pasiūlymus vietos veiklos grupei elektroniniu paštu, telefonu ar atvykus į VVG būstinę. VVG valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstoma VPS rengimo klausimai, buvo atviri ir juose dalyvavo visi norintys Molėtų VVG teritorijos  gyventojai. Vietos plėtros strategijos  buvo pristatyta Molėtų rajono savivaldybės tarybai ir pateikta regiono tarybai. Vyko nuoseklus strategijos dokumento svarstymas įvairiais jo parengimo etapais su rajono valdžios atstovais, vietos verslininkais ir vietos bendruomeninėmis organizacijomis.

 

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

Oficialiai atidaryti bendruomenių metai!

       2015 metais Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2016-uosius paskelbė Vietos bendruomenių metais. Kaip rašoma nutarime, Seimas tuo siekia stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, įvertinti vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai. Taip pat pabrėžiama vietos bendruomenių reikšmė įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką.

      Š. m.  sausio 21 d.  oficialiai atidaryti Vietos bendruomenų metai. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga kartu su Vietos veiklos grupių tinklu šiuos metus atidarė gražiu renginiu. Renginys vyko Šumsko daugiafunkciame centre  - bendruomenės namuose (Vilniaus r.).

         Atidarymo renginyje dalyvavo LR Prezidentės patarėja Gaja Šavelė, LR Vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, LR Seimo nariai Donatas Jankauskas, Rima Baškienė, Albinas Mitrulevičius, mecenatas Ramūnas Karbauskis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė, Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai, spaudos atstovai, bendruomenių, bendruomenių centrų asociaicjų ir vietos veiklos grupių atstovai.

Pristatyti visi Lietuvos regionai,skambiais plojimais palydėtas ne vienas kalbėtojas,o Vilniaus regiono oracija ir šūksniais. Kalbėdama apie savo regioną Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Vaida Saugūnienė kvietė visus apsilankyti Alantoje - mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, kuri šiais metais liepos 23 d. minės ir  580 metų jubiliejų. Apie renginius Alantoje  skaitykite čia. 

Renginyje buvo pristatytas Vietos bendruomenių metų ženklas - jaukūs, šilti namai, kuriuose telpa visų Lietuvos regionų žmonės, nepamirštant ir visame pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių. Vietos bendruomenių metus visos Lietuvos  bendruomenės pažymės įvairiais renginiais, akcijomis. Naujienas galima sekti socialinio tinklapio  facebook  profilyje (nuoroda https://www.facebook.com/2016-Vietos-bendruomeni%C5%B3-metai-957033811070748/?fref=ts). Čia visos bendruomenės yra kviečiamos siųsti renginių anonsus, straipsnius apie organizuojamus įvairius renginius, skirtus Vietos bendruomenių metams paminėti.

Kviečiame  mūsų rajono bendruomenines organizacijas suplanuotus 2016-ųjų – Vietos bendruomenių metų – renginius, iniciatyvas, akcijas  viešinti ir Molėtų rajono vietos veiklos grupės tinklapyje.

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Konkursas "SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ"

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“ ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bendruomenines organizacijas, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai.

Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 iki kovo 1 d.

Daugiau informacijos ir su taisyklėmis susipažinti galite Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapyje.

 

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Pristatytos nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklės

Molėtų rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos dalyvavo sausio 15 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare "Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės LEADER įgyvendinimo aktualijos". Seminaro metu susipažinome su LEADER vietos plėtros strategijų administravimo taisyklėmis bei paramos kaimo bendruomenėms taisyklių projektu (nacionalinio biudžeto lėšos). Su pastarųjų taisyklių esminiais reikalavimais susipažinti galite čia.

 

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

VVG biuras persikėlė į naujas patalpas!

Informuojame, jog nuo sausio 18 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" persikėlė į naujas patalpas. Naujos patalpos greta senųjų, buvusiose Molėtų socialinės paramos centro patalpose.
 

1 ... 14 15 16 17 18 ... 20

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

2018 m. rugpjūčio 31 d. NMA sprendimu skiriama parama VšĮ Idėjų medis projektui "Bendrystės jėga" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018 įgyvendinti. Skiriama iki 14675,00 Eur dydžio parama, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 473,75 Eur t.y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 201,15 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

 

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius