Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Konkursas „Po tėviškės dangum 2017"

Konkursas „Po tėviškės dangum 2017"

Kviečiame dalyvauti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) konkurse „Po tėviškės dangum“. Šiemet konkursas organizuojamas kartu su partneriais VšĮ „Ekoagros“. Konkurso tema - „Palinkėjimas Lietuvai šimtmečio proga „Eko link“. Užduotis - sukurti sveikinimo atvirlaiškį Lietuvai šimtmečio proga su palinkėjimu Lietuvos visuomenei gyventi ekologiškiau. 

„Kitais metais švęsime Lietuvos šimtmetį, tad norime prisidėti prie šio gražaus šalies jubiliejaus minėjimo. Sveikiname mūsų kraštą ir norime palinkėti kraštiečiams kitą Lietuvos šimtmetį labiau domėtis ekologija ir darnia aplinka. Norime paskatinti visuomenę geriau suvokti žmogaus ir aplinkos ryšį, mokytis saugoti aplinką ir biologinę įvairovę, tausoti gamtos išteklius, rūpintis savo ir savo šeimos narių sveikata bei gerove, teikiant pirmenybę ekologiškiems produktams", - apie konkursą kalba PLŽMMC direktorė Lina Gumbrevičienė. Plačiau...

Lapkričio mėn. planuojami mokymai

Lapkričio mėn. planuojami mokymai

Lapkričio 3 d. „Verslo plano rengimas“ II dalis. Mokymai vyks Molėtų švietimo centro salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Pradžia 9 val.

Lapkričio 22 d. „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą. Rinkodara ir marketingas";

Lapkričio 27 d. „Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą“;

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, el.p. moletuvvg@gmail.com

LEADER Molėtuose

LEADER Molėtuose

Kviečiame pasižiūrėti video apie Leader projektus Molėtų rajone. Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=0VLQR6M2jfE

Nuoširdžiai dar kartą dėkojame Molėtų TVIC direktorei Daivai Kulienei, Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" pirmininkei Linai Dieninei bei Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei už pagalbą, pristatant projektus.

Kviečiame Molėtų r. registruotas ir veiklą vykdančias NVO atsakyti į anketos klausimus.

Kviečiame Molėtų r. registruotas ir veiklą vykdančias NVO atsakyti į anketos klausimus.

Molėtų NVO taryba nori apklausti visas Molėtų r. nevyriausybines organizacijas su tikslu pagerinti Molėtų r. savivaldybės, biudžetinių įstaigų ir NVO glaudesnį bendradarbiavimą. Anketos nuoroda:

https://apklausa.lt/f/moletu-nvo-apklausa-7hpxyj5.fullpage

 

Molėtų VVG darbuotojai dalyvavo konferencijoje

Molėtų VVG darbuotojai dalyvavo konferencijoje

dssdf Spalio 24 dieną  Molėtų r. vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" administracijos darbuotojai dalyvavo  NMA prie ŽŪM organizuotoje konferencijoje  "Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos". Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. Susitikimo metu buvo daug diskutuota apie  Vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, jo metu iškylusius sunkumus ir apie galimus problemų sprendimo būdus. Plačiau apie konferenciją skaitykite NMA prie ŽŪM internetiniame puslapyje...

Lapkričio 3 dieną vyks mokymai

Lapkričio 3 dieną vyks mokymai

Lapkričio 3 d. 9 val. vyks mokymų "Verslo plano rengimas"  II dalis. Šių mokymų metu bus galima realiai pabandyti užpildyti verslo plano lenteles. Mokymai vyks Molėtų švietimo centro salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Mokymai nemokami
Kviečiame norinčius dalyvauti registruotis Jums patogiu būdu: el. paštu moletuvvg@gmail.com  arba telefonais: 8-383 51061, 8-683 07877

 

Dėmesio, keičiasi mokymų data

Dėmesio, keičiasi mokymų data

Informuojame, jog suplanuoti lapkričio 27 d. mokymai tema "Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą" neįvyks. Renginys perkeliamas į lapkričio 27 d.

Startavo projektas, skirtas visoms Molėtų rajono šeimoms

Startavo projektas, skirtas visoms Molėtų rajono šeimoms

Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Molėtų rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes.  Plačiau apie teikiamas paslaugas šeimoms skaitykite

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

2017 metų spalio 17 d. 15:00 val. VVG administracijos biuro patalpose vyks valdybos posėdis. Plačiau skaitykite

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Tęsiame mokymų ciklą ir kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

Spalio mėnesį planuojami tokie mokymai:

spalio 20 d. vyks mokymai tema "Verslo plano rengimas"; pradžia 9 val.; trukmė 8 ak. val.;
spalio 27 d. vyks mokymai tema "Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą"; pradžia 9 val.; trukmė 8 ak. val.;
Mokymai vyks Molėtų švietimo centro salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Mokymai nemokami
Kviečiame norinčius dalyvauti registruotis Jums patogiu būdu: el. paštu moletuvvg@gmail.com  arba telefonais: 8-383 51061, 8-683 07877

1 2 3 4 5 ... 17

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Stabdomas Kvietimo Nr. 1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 kvietimas

Stabdomas Kvietimo Nr. 1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 kvietimas

Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ nuo gegužės 11 d. stabdo paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU- 15-1-06802-PR001) priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ (kodas Nr.LEADER-19.2.-SAVA-10) kvietimą. Priežastis - finansavimo sąlygų apraše aptikta klaida, susijusi su esminių finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams.

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

2018 m. balandžio 6 d. paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2

2018 m. balandžio 6 d. paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2

Paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2  pagal  priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Plačiau skaitykite

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius