Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“

Iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“

Iniciatyvą “Milijonas ąžuolų Lietuvai” organizuoja ne pelno siekianti organizacija VšĮ “Milijonas ąžuolų”, jungianti grupę paprastų, aktyvių lietuvaičių, kuriems rūpi šiandienos Lietuva ir tai, kas liks mūsų ateities kartoms. Ąžuolų sodinimo idėja skirta stiprinti kiekvieno lietuvio ryšį su savim, gimtuoju kraštu, protėvių palikimu ir skatinti bendrystę.

Pagrindinis iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” tikslas: sąmoningai, t.y. suvokiant iniciatyvos misiją ir dalyvaujant fiziškai, pasodinti milijoną ąžuolų Lietuvoje, daigintų iš lietuviškų gilių; skatinti bendrystę.
Iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” Misija:
Sodinti ąžuolus, susijungiant su savo esme ir gamta, bei siekiant atkurti savo ryšį su protėviais ir stiprinti šaknis su Lietuva. Plačiau apie šią iniciatyvą skaitykite http://www.milijonasazuolu.lt/apie-iniciatyva/

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Molėtų rajono VVG administracijos darbuotojai užbaigė pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Informaciją apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus skaitykite  skiltyje Pareiškėjams/Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas. Tinkamais gauti paramą pripažinti 5 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų kontrolinis vertinimas. Sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris spręs dėl paramos skyrimo.

Užbaigtų vietos projektų patikrų grafikas

Užbaigtų vietos projektų patikrų grafikas

Molėtų r. VVG, vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (valdybos protokolas Nr.VP-01, 2017.01.26),  9 punkto nuostatomis skelbia 2018 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (atsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę tel. 8 683 07877; 8 383 51061 (administratorė  Janina Leišienė) arba el. paštu moletuvvg@gmail.com  .

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Informuojame, kad projektų vykdytojai, kurie vykdė Vietos projektus finansuojamus 2007-2013 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti iki 2018 m. balandžio 30 d. užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ataskaitos forma.   Projektų vykdytojai, kurie privalo pateikti ataskaitas.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos adresu; Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102,  darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba pasirašytas ir nuskenuotas ataskaitas siųskite el. paštu:  moletuvvg@gmail.com 

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.+370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė), +370 383 51061  arba el. paštu moletuvvg@gmail.com  

2018 m. balandžio 6 d. skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2

2018 m. balandžio 6 d. skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Plačiau apie kvietimą skaitykite skiltyje Pareiškėjams/Kvietimai

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas 2018.03.30

2018-03-30 Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ patalpose įvyko visuotinis narių susirinkimas.  Patvirtinta  veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitomybė už 2017 m. Susirinkę nariai susipažino su  metine  2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaita. Susirinkimo metu balsu dauguma buvo  patvirtinta Kvietimo Nr.2 dokumentų paketas, kvietimas teikti vietos projektus bus skelbiamas nuo 2018 m. balandžio 6 d. 8 val. iki 2018 m. gegužės 7 d. 15 val.

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

2018 m. kovo 23 d. 15 val. kviečiamas valdybos susirinkimas. Plačiau skaitykite

Kvietimo Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

Kvietimo Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

2018 m. vasario 19 d. 15 val. baigėsi Kvietimas Nr.1. Šio kvietimo metu  sulaukėme 3 paraiškų pateiktų pagal VPS priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius", 2 paraiškų pateiktų pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir 1 paraiškos pateiktos pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, viso gauta 6 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas.

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."  priemones.

Plačiau apie kvietimą skaitykite skiltyje Pareiškėjams/Kvietimai

Socialinių lyderių pusryčiai

Socialinių lyderių pusryčiai

 fbSocialiniai pusryčiai keliauja per Lietuvą!
Teisininko konsultacija, įkvepiančios sėkmės istorijos, praktiniai komunikacijos ir  verslo stegimo patarimai. Galiausiai – amžinas klausimas: ar ši verslo rūšis – socialinė misija, ar visgi verslas?
Socialiai papusryčiauti jau turėjo galimybę vilniečiai ir klaipėdiečiai, o dabar pusryčiai keliasi į Ukmergę! Visi, kuriems pakeliui kviečiami prisijungti!

Socialinių pusryčių metu metu kalbėsime apie socialinį verslą, jo ypatumus, aptarsime gerąsias patirtis Lietuvoje ir užsienyje. Renginyje dalyvajanti Violeta Masteikienė pasidalins savo socialinės verslininkės patirtimi - sėkmingai vystomais projektais "Spalvoto meduolio diena" ir "Draugų uogienė".
Susidomėjusius renginiu kviečiame registruotis: renata@gerinorai.lt
---
Renginio organizatoriai: AdvancedSO, Geri norai LT ir Britų taryba Lietuvoje.

Stabdomas Kvietimo Nr.1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 paraiškų priėmimas

Stabdomas Kvietimo Nr.1 priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 paraiškų priėmimas

Informuojame, kad šiuo metu galiojančio Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU- 15-1-06802-PR001) priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) finansavimo sąlygų apraše aptikus techninę klaidą, turėsiančią neigiamos įtakos vėlesniems vietos projekto vertinimo, įgyvendinimo ir kontrolės etapams, bei vadovaudamiesi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 64 punktu atšaukiame nuo sausio 26 d. priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2- SAVA-5) kvietimą.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 22

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai 2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas 2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

/          

     

Renginių kalendorius