Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Pasirašytos sutartys

Pasirašytos sutartys

2015 m. vasario 27 d. pasirašytos dvišalės vietos projektų vykdymo sutartys su projektų vykdytojais Žiūrų kaimo bendruomene "Žiūrai ir kaimynai" ir Verbiškių bendruomenės centru. Skaitykite daugiau.

Vietos projektų atrankos posėdyje, kuris įvyko 2014 m. spalio mėn. 29 d.,  buvo svarstomos keturios, penkto (rezervinio) kvietimo teikti vietos projektų paraiškas,  paraiškos. VŠĮ Teatriuko paraiška projektui "Teatro sodyba" buvo atmesta, kadangi neatitiko tinkamumo reikalavimų. Kitiems trims priimtas sprendimas finansavimą skirti. Valdybos sprendimu finansavimas skirtas klubo "Jaunimo brizas" projektui "Laisvalaikio praleidimo vietos jaunimui galimybių plėtra Ambraziškių ir Žalvarių apylinkėse“, Žiūrų kaimo bendruomenės  „Žiūrai ir kaimynai" projektui "Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje "Žiūrai ir kaimynai"  ir Verbiškių  bendruomenės centro projektui "Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse". Užsitęsus procedūroms klubas "Jaunimo brizas" atsisakė įgyvendinti vietos projektą. Vadovaujantis 2015 m. vasario 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus sprendimu „Dėl vietos veiklos grupių sprendimų dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo“, Molėtų VVG  papildomai skirta 26 749,30 Eur suma rezervinių projektų įgyvendinimui, iš jų:

• Žiūrų kaimo bendruomenės  „Žiūrai ir kaimynai“ projektui „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą Molėtų rajono Žiūrų kaimo bendruomenėje "Žiūrai ir kaimynai“ Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-004;

• Verbiškių  bendruomenės centro projektui „Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse" Nr. LEADER-14-MOLĖTAI-05-001

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius