Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Susitikimas Ignalinoje

Susitikimas Ignalinoje
2019.02.27

Vasario 26 d. Utenos, Anykščių, Zarasų ir Molėtų vietos veiklos grupių atstovai  skubėjome į Ignalinos VVG būstinę Ateities gatvėje Ignalinoje. Susitikome kaip giminės po ilgų nesimatymo metų ir buvome džiugiai nusiteikę bei, mielai šeimininkų pakviesti, suskubome prie arbatos ir kavos puodelių draugiškai diskusijai apie Utenos regiono vietos veiklos grupių nūdieną. O ji - labai įvairi, bet rūpestėlių vykdant vietos plėtros strategijas turime visi, o gerai paieškoję dar suradome ir kuo pasidžiaugti. Plačiau skaitykite 

Apvalaus stalo diskusijoje pasidalinome vietos projektų vertinimo praktiškais pastebėjimais, rinkome pasiūlymus VVGT kaip pagerinti bendrą darbą vertinant vietos projektus, kaip ir kada geriau pasirengti Vietos plėtros strategijų keitimams, kurie yra laikmečio ir praktikos padiktuoti ir gal būt  būtini...   Mūsų regiono grupės susitikimą iniciavo grupės atstovas VVGT ir jos valdybos narys -Jurijus Nikitinas. Šį kartą šeimininkės - Ignalinos VVG atstovės Ligita ir Jelena pastebėjo, kad tokie susitikimai yra naudingi, nepaisant to, kad esame „paskendę“ darbuose, nes jie leidžia save įsivertinti, pasistiprinti gera draugiška emocija, mintimi ir pasiūlymu nuveikti įdomius ir reikalingus darbus. Mums visiems ypač „kliūva“ vertinimo vėlavimas 2018 m. NMA, bet dabar jau įdomus ir naujas etapas vertinant projektus pasitelkus teritorinius agentūrų padalinius, visi techniniai kvietimų teikti vietos projektus niuansai, kurie gali būti susiję su įvairiais trikdžiais, naujų VP administravimo taisyklių taikymo praktika. Kalbėjomės daug, bet nusprendėme, kad Jurijus visų narių vardu kreipsis į VVGT dėl atsakymų į mūsų suformuluotus klausimus. Gerokai po pietų grįžome į Molėtus. Likome maloniai nustebintos tuo, kad ir šį kartą pavasarėja pas mus greičiau, mat Labanoro giria dar storai apsiklojusi sniego patalais... o pas mus jo žymiai mažiau.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius