Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Susitikimas Ignalinoje

Susitikimas Ignalinoje
2019.02.27

Vasario 26 d. Utenos, Anykščių, Zarasų ir Molėtų vietos veiklos grupių atstovai  skubėjome į Ignalinos VVG būstinę Ateities gatvėje Ignalinoje. Susitikome kaip giminės po ilgų nesimatymo metų ir buvome džiugiai nusiteikę bei, mielai šeimininkų pakviesti, suskubome prie arbatos ir kavos puodelių draugiškai diskusijai apie Utenos regiono vietos veiklos grupių nūdieną. O ji - labai įvairi, bet rūpestėlių vykdant vietos plėtros strategijas turime visi, o gerai paieškoję dar suradome ir kuo pasidžiaugti. Plačiau skaitykite 

Apvalaus stalo diskusijoje pasidalinome vietos projektų vertinimo praktiškais pastebėjimais, rinkome pasiūlymus VVGT kaip pagerinti bendrą darbą vertinant vietos projektus, kaip ir kada geriau pasirengti Vietos plėtros strategijų keitimams, kurie yra laikmečio ir praktikos padiktuoti ir gal būt  būtini...   Mūsų regiono grupės susitikimą iniciavo grupės atstovas VVGT ir jos valdybos narys -Jurijus Nikitinas. Šį kartą šeimininkės - Ignalinos VVG atstovės Ligita ir Jelena pastebėjo, kad tokie susitikimai yra naudingi, nepaisant to, kad esame „paskendę“ darbuose, nes jie leidžia save įsivertinti, pasistiprinti gera draugiška emocija, mintimi ir pasiūlymu nuveikti įdomius ir reikalingus darbus. Mums visiems ypač „kliūva“ vertinimo vėlavimas 2018 m. NMA, bet dabar jau įdomus ir naujas etapas vertinant projektus pasitelkus teritorinius agentūrų padalinius, visi techniniai kvietimų teikti vietos projektus niuansai, kurie gali būti susiję su įvairiais trikdžiais, naujų VP administravimo taisyklių taikymo praktika. Kalbėjomės daug, bet nusprendėme, kad Jurijus visų narių vardu kreipsis į VVGT dėl atsakymų į mūsų suformuluotus klausimus. Gerokai po pietų grįžome į Molėtus. Likome maloniai nustebintos tuo, kad ir šį kartą pavasarėja pas mus greičiau, mat Labanoro giria dar storai apsiklojusi sniego patalais... o pas mus jo žymiai mažiau.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius