Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Užbaigtas tarpregionis projektas

Užbaigtas tarpregionis projektas

Ukmergės, Molėtų, Širvintų ir Švenčionių vietos veiklos grupės baigė įgyvendinti dviejų metų trukmės projektą „Molėtų, Širvintų, Švenčionių ir Ukmergės rajonų dviračių maršrutas – galimybė kaimo ekonominės veiklos įvairinimui“ (paraiškos Nr. ATT-KV-12-1-0012-PR001), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto koordinatorius –Ukmergės rajono vietos veiklos grupė. Projekto partneriai : Širvintų, Švenčionių ir Molėtų rajonų vietos veiklos grupės. Pagrindinės projekto veiklos: 8 informacinių renginių organizavimas, verslumo skatinimo mokymų organizavimas, gido mokymų organizavimas, dviratininko gido išleidimas; interaktyvaus žemėlapio sukūrimas; informacinių terminalų įrengimas; maršruto atidarymo renginių organizavimas.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, verslo ir paslaugų plėtrą kaime, panaudojant aktyvaus turizmo priemones ir jo teikiamas galimybes. Projekto vertė – 500 000 Lt arba 144 810 Eurų. Mūsų rajono vietos veiklos grupės indėlis 100 000 Lt arba 28962 Eurų.

 Projekto lėšomis išleistas dviratininko gidas, t.y. leidinukas, kuriame pateikta informacija apie maitinimo, apgyvendinimo, laisvalaikio organizavimo paslaugas, kultūros, istorijos, architektūros, gamtos lankomus objektus turistams, keliausiantiems visų keturių rajonų  keliais nusidriekusiu maršrutu. Parengtas maršruto interaktyvus žemėlapis  www.vaziuokdviraciu.lt , kuris bus nuolat pildomas nauja informacija, todėl tikrai teiks naudą naujų paslaugų teikėjams ir turistams. Įrengti 7 informaciniai terminalai su liečiamais ekranais. Tokie terminalai mūsų rajone įrengti Mindūnų muziejuje ir Balninkų seniūnijos pastate.

Šis maršruto logotipas jau registruotas LR valstybiniame patentų biure  ir skirtas maršrute teikiamų paslaugų žymėjimui.

Projekto rengėjai ir dalyviai itin džiaugiasi pavykusiais mokymais, kurie buvo vykdomi 4 rajonų esamiems ir galimiems verslininkams, paslaugų teikėjams. 448 valandų mokymuose dalyvavo 125 asmenys. Mokymai vyko tokiomis temomis: naujos paslaugos diegimo planas; kuriamų paslaugų adaptavimas bendrajai dviračių tako koncepcijai; . bendrojo veiksmų plano projekte kūrimas, išteklių ir sąnaudų diegiamajame projekte analizė, projekto kaštai ir rinkos konkurencinės aplinkos veiksnių vertinimas, efektyvus bendravimas su klientu, dviračio tako kliento aptarnavimo standarto kūrimas, paslaugų kainodara ir jos formavimo principai.

                      Š.metų kovo 20 d. Ukmergėje vyko projekto baigiamieji renginiai. Kultūros centro salėse šurmuliavo projekto amatininkų mugė, vyko labai naudinga ir informatyvi konferencija. Visų keturių rajonų  projekto dalyviai gausiai rinkosi į mugę ir į konferenciją. Mugėje aktyviai prekiavo  ir Molėtų rajono amatininkai, tautodailininkai, kaimo bendruomenių atstovai. Ina Jamantienė, kuri labai aktyviai mokėsi projekto verslumo seminaruose, mugėje pristatė savo naminės duonos gaminius. Tai buvo jos pirmasis bandymas, kuris pavyko, nes Ina duonelę pardavė. Irena Rimydienė, Nijolė Petrauskienė ir Danutė Urbonavičienė ne tik prekiavo tradicine žuviene, bet puikiai pristatė savo verslo idėją ir praktiką konferencijoje.  Reikia paminėti, kad Irena Rimydienė projekto mokymuose gilinosi į savojo verslo kūrimo galimybes ir belieka pasidžiaugti, kad tai jai pavyko. Ji jau oficialiai susitvarkiusi visus reikalingus dokumentus bei vykdo veiklą. Šauniai pasirodė  Dapkūniškių bendruomenės narės: Jadvyga Pociūnienė ir Irena Rinkevičienė, kurios prekiavo naminiais sūriais, pripažintais  populiariausia preke šioje mugėje.  Suginčiams atstovavo Stanislovas Lisauskas. Jo unikalūs, ypač aukštos kokybės ir nepakartojamo dizaino medžio darbai žavėjo ne vieną šeimininkę. Pardavimais Stanislovas negalėjo skųstis. Savo idėja, kaip paversti laisvalaikio pomėgį amatu, Stanislovas pasidalino konferencijoje pristatydamas savo ir sūnaus Tomo medžio darbus. Tikra komercine sėkme savo dalyvavimą mugėje pavadino ir balninkietė Jūratė Kerulienė. Jos velti vilnos gaminiai, nepaisant aukštos kainos, buvo gerai perkami, nes kas gi gali atsispirti unikaliam, kokybiškam ir meniškai pagamintam drabužiui, ir dar pavasarį... Tautodailininkų Juozo ir Monikos Prunskų austi darbai traukė akį nuostabiomis spalvomis ir raštais, Erikos Andrukonienės molio dirbiniai kvietė į Molėtus, ragino suskubti žvejus į Mindūnus, Stasės Leišienės  velti gaminiai kvietė ramiam ir jaukiam poilsiui namuose, Laura Lunytė  siūlė medžiotojams ir žvejams savo trofėjus įamžinti ant jos pagamintų medinių, trofėjams skirtų lentelių, o nuostabūs siuvinėti alantiškių  Ramutės Žiagūnienė ir Teresės Sabaliauskienės darbai stebino ypatingu kruopštumu ir grožiu.

 Mugėje ir konferencijoje dalyvavo Seimo nariai: Valentinas Stundys, Arūnas Dudėnas, Kazys Grybauskas. Projekto rezultatais džiaugėsi Ukmergės r. meras Vydas Paknys, administracijos direktorius Stasys Jackūnas, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė, alternatyvios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indriošienė, NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Neringa  Pukalskienė, Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė Lina Gumbrevičienė. Jie  teigiamai  įvertino projektą ir išreiškė viltį, kad padaryti darbai bus geras paskatinimas ateities darbams gaivinant kaimą, aktyvinant jo žmones ir skatinant jų verslą, bei diegiant sveiką gyvenseną, populiarinant dviračių sportą ir turizmą.

Renginio nuotraukos:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797883856934125.1073741961.237215003001016&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1066652713350277.1073741996.404132532935635&type=1

http://www.vilkmerge.lt/index.php/kategorijos/kultura/kiti-renginiai/16972-ekologiskiausios-transporto-priemones-marsrutas-kaimo-verslumo-skatinimui.html

 

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai
2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas

Patvirtintas paskutinis III kvietimo vietos projektas
2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

/          

     

Renginių kalendorius