Naudinga informacija

Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina

 • Įvertinti, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar pasirinkote tinkamą partnerį, t. y. ar Jūsų bei partnerio įstaigos atitinka FSA (finansavimo sąlygų apraše) keliamus reikalavimus.
 • Įvertinti, ar gebėsite administruoti projektą – ar turite tinkamą komandą.
 • Įvardyti sprendžiamą problemą.
 • Turėti tikslą ir įvertinti, ar tas tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą.
 • Įvardyti būsimas projekto veiklas, t. y. kokioms veikloms reikalingas finansavimas ir ar tos veiklos atitinka FSA (finasavimo sąlygų apraše) nurodytas remiamas veiklas.
 •  Įvertinti savo finansines galimybes – ar turėsite pakankamai savo lėšų dalyvauti projekte.
 • Įvertinti, ar atitinkate kitus reikalavimus, nurodytus FSA.
 • Susipažinti su pagrindiniais dokumentais.

Pagrindiniai dokumentai su kuriais reikia susipažinti prieš renginat paraišką: 

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
 • Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (Nr.42VS-KU-15-1-06802)
 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – aprašas, kuriame nustatomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams. FSA numatyta, kokioms veikloms gali būti skiriama finansinė parama, kokie ūkio subjektai gali į ją pretenduoti ir pan.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

2018 m. rugpjūčio 31 d. NMA sprendimu skiriama parama VšĮ Idėjų medis projektui "Bendrystės jėga" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018 įgyvendinti. Skiriama iki 14675,00 Eur dydžio parama, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 473,75 Eur t.y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 201,15 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

 

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius