Projektas „Edukacinė programa „Žiedimo dirbtuvės“ MOLĖ-LEADER-6B-K-24-1-2024

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Pareiškėjas: Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-24-1-2024.

Projekto pavadinimas: Edukacinė programa „Žiedimo dirbtuvės“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Projekto tikslassukurti edukaciją „Molio žiedimo dirbtuvės“ ir taip išplėsti tradicinės keramikos amato mokymo galimybes.

Projekto uždaviniai:

  1. įsigyti 12 vnt. ant stalo pastatomų nešiojamų žiedimo staklių ir pritaikyti jas edukacijoje „Molio žiedimo dirbtuvės“;
  2. paruošti metodinę medžiagą edukacijos vedimui;
  3. surengti trys projekto pristatymo ir viešinimo renginius skirtus Molėtų rajono gyventojams ir svečiams.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 9 216,96 Eur.

Paramos suma (su PVM) – 7 374,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: projekto metu sukurtas naujas regioninis produktas – edukacija „Molio žiedimo dirbtuvės“, kuri leis didesniam lankytojų skaičiui susipažinti su tradicinės puodininkystės amatu ir sudalyvauti puodynės žiedimo procese. Edukacija padės išplėsti lankytojų pažinimo galimybių ratą, kuris didins centro konkurencingumą bei patrauklumą.