Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 1 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 1 kvietimui pagal 2023 – 2027 VPS priemonę „Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks 2024 m. gegužės 30 d. 9:00 val. per MS Teams platformą.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl atnaujinto PAK darbo reglamento tvirtinimo.
  2. Dėl Daliaus Baltoko projekto „Daliaus Baltoko poilsio paslaugos“ (Nr. SP-MOLE-LEADER-01-1-1), pateikto pagal priemonę „Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  3. Dėl kvietimo Nr.1 teikti vietos projektus pagal priemonę „Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr.1-1.

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.