Projektas „Alantos krašto šeimų šventė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-13-5-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

PareiškėjasVisuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-13-5-2022

Projekto pavadinimas: Alantos krašto šeimų šventė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslasAlantos bendruomenės tradicinę šventę padaryti regioniniu produktu, atspindinčiu Alantos krašto tradicijas susiburti būtent per šv. Jokūbo atlaidų dieną bei vystant kultūrinį ir istorinį paveldą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Suorganizuoti Alantos Šeimų šventę 2022 metais;

      2. Suorganizuoti Jubiliejinę Alantos Šeimų šventę 2023 metais.

Bendra projekto vertė (su PVM) 9 916,41 Eur

Paramos suma (su PVM) 8 625,79 Eur

Laukiamas rezultatas: Projekto metu planuojama vystyti Alantos krašto regioninį produktą – Alantos krašto šeimų šventę. Regioninis produktas – tradicinis renginys bus organizuojamas, panaudojant istorinį ir kultūrinį krašto paveldą bei puoselėjant šv. Jokūbo atlaidų tradicijas.  Šio projekto metu bus suorganizuoti 2 šio sukurto regioninio produkto renginiai, kurių metu bus atkreipiamas dėmesys į istorines vietas, rengiamos įvairios parodos Alantos dvare bei Alantos žydų sinagogoje, planuojamos vykdyti edukacinės veiklos, propaguojančios krašto kultūrinį, kulinarinį paveldą.