Projektas Alos frezavimo įmonė Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-7-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

PareiškėjasAla Gresienė

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-7-2022

Projekto pavadinimas: Alos frezavimo įmonė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Projekto tikslasteikti medienos plokščių frezavimo paslaugas, gaminti atskirus elementus durims, langams, bendradarbiaujant su statybos ir paslaugų statybos srityje esančiomis įmonėmis Molėtų rajone.

Projekto uždaviniai: 

1. sudaryti susitarimus su įmonėmis esančiomis Molėtų rajone ir už jo ribų dėl medienos gaminių frezavimo paslaugų teikimo;

2. sudaryti susitarimus dėl pagamintos produkcijos realizavimo su statybos gaminiais prekiaujančiomis įmonėmis;

3. Įsigyti CnC aukštos kokybės frezavimo staklės;

4. Įsigyti krovininį automobilį skirtą medžio plokščių atsivežimui, bei pagamintos produkcijos transportavimui į realizavimo vietas;

5. Įdarbinti 2 darbuotojus (1 etatas) – vadovas, (1 etatas) operatorius, abu asmenys iki 40 metų amžiaus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 72 848,35 Eur

Paramos suma (su PVM) – 42 144,00 Eur

Laukiamas rezultatas: įkurtas naujas inovatyvus medienos plokščių frezavimo paslaugas ir atskirus elementus (durims, langams) gaminantis verslas Molėtų rajone. Įkurtos dvi jauniems žmonėms iki 40 metų darbo vietos (etatai).