Projektas „Bičių mokyklėlė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-K-13-3-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Pareiškėjas: VšĮ Bičių sodas

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-K-13-3-2022

Projekto pavadinimas: Bičių mokyklėlė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslasgaivinti ir aktualizuoti Inturkės krašte bitininkystes tradicijas, panaudojant vietinių bitininkų žinias, sukuriant ,,Bičių mokyklėlę‘‘, pristatančią edukacinę programą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Sukurti regioninį produktą;
  2. Pastatyti edukacijų terapinį namelį, kuriame įsikurs ,,Bičių mokyklėlė“;
  3. Įsigyti inventorių edukacijos veikloms.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 13 097,65 Eur

Paramos suma (su PVM) – 10 478,00 Eur

Laukiamas rezultatas: Įsigijus reikiamą įrangą ir priemones edukacijai, bus sukurtas regioninis produktas – edukacinė programa ,,Bičių mokyklėlė”, kurios metu bus pristatoma bitininkystės amatas, jo atsiradimas, bičių nauda žmonėms ir gamtai bei bus galima iš arčiau susipažinti su bičių gyvenimu, išsiimti medaus korį, išbandyti apiterapiją, aromaterapiją, dalyvauti įvairiose varžybose, viktorinoje, pasigaminti rankdarbį (žvakę, piešinį, balzamą ar kt.), degustuoti medų.