Projektas „From Farm – tiesiai iš ūkininkų rankų” Nr. MOLĖ-EURI-6A-DJ-16-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI.

Pareiškėjas: MB „Vantos“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6A-DJ-16-1-2022

Projekto pavadinimas: „From Farm – tiesiai iš ūkininkų rankų”.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas” .

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI.

Projekto tikslassukurti mobilią aplikaciją, kurios dėka Molėtų rajono šeimos ūkiai turėtų galimybę kooperuotis bei skaitmenizuoti informaciją apie produkcijos teikimą. Aplikacijoje pateikiama informacija padėtų pirkėjams patogiai apsipirkti iš anksto bei sumažinti ūkininkų transportavimo sąnaudas, išnaudojant vartotojų judėjimą.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti svetainę ir pagrindinį įrankį – mobiliąją aplikaciją;
  2. Pritraukti visos Lietuvos ūkininkus, įskaitant ir Molėtų rajono, bei vartotojus;
  3. Skatinti trumpąsias grandines;
  4. Sukurti sąlygas susitikti pirkėjui ir pardavėjui (ypač pandemijos atveju) interneto vartuose – mobiliojoje aplikacijoje. 

Bendra projekto vertė (su PVM) – 64 000,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 44 640,00 Eur

Laukiamas rezultatas: sukurta aplikacija pritrauks ūkininkus ir vartotojus bei skatins trumpąsias grandines. Bus sukurtos sąlygos susitikti pirkėjui ir pardavėjui interneto vartuose. Aplikacijos dėka Molėtų rajono šeimos ūkiai turės galimybę skaitmenizuoti informaciją apie produktus ir jų pateikimą. Tai padės sumažinti ūkininkų transportavimo sąnaudas.