Projektas „From Farm – tiesiai iš ūkininkų rankų” Nr. MOLĖ-EURI-6A-DJ-16-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI

Pareiškėjas: MB „Vantos“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6A-DJ-16-1-2022

Projekto pavadinimas: „From Farm – tiesiai iš ūkininkų rankų”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI

Projekto tikslassukurti mobilią aplikaciją, kurios dėka Molėtų rajono šeimos ūkiai turės galimybę kooperuotis, skaitmenizuoti informacijos apie produkciją pateikimą, kas padės taupiau naudoti kurą, sumažinti ūkininkų sąnaudas, išnaudoti vartotojo judėjimą. Aplikacijoje pateikiama informacija padės pirkėjams patogiai apsipirkti iš anksto.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti svetainę ir pagrindinį įrankį – mobiliąją aplikaciją;
  2. Pritraukti Molėtų raj. ūkininkus ir Lietuvoje dirbančius ūkininkus ir vartotojus;
  3. Skatinti trumpąsias grandines;
  4. Sukurti sąlygas susitikti pirkėjui ir pardavėjui (ypač pandemijos atveju) interneto vartuose – mobiliojoje aplikacijoje. 

Bendra projekto vertė (su PVM) – 64 000,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 44 640,00 Eur

Laukiamas rezultatas: sukurta aplikacija pritrauks ūkininkus ir vartotojus, skatins trumpąsias grandines. Bus sukurtos sąlygos susitikti pirkėjui ir pardavėjui interneto vartuose. Jos dėka Molėtų rajono šeimos ūkiai turės galimybę skaitmenizuoti informaciją apie produktus, jų pateikimą. Tai padės taupiau naudoti kurą ir sumažinti ūkininkų sąnaudas.