Projektas „Gazuotų sulčių manufaktūra Alantos miestelyje” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-9-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

PareiškėjasMB EKO gėrimai

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-14-9-2022

Projekto pavadinimas: „Gazuotų sulčių manufaktūra Alantos miestelyje”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Projekto tikslas yra įkurti naują verslą Alantos miestelyje – inovatyvaus produkto „gazuotų 100% sudėties obuolių sulčių“ manufaktūrą – gamybą, kur gaminant inovatyvų produktą, būtų naudojami vietos namų ūkių ir ūkininkų ištekliai ir taip atrasti naują verslo nišą, atskleidžiant naują verslo galimybę.

Projekto uždaviniai: 

1. suremontuoti ir pritaikyti gamybai patalpas;

2. įsigyti gazuotų sulčių gamybos įrangos komplektą;

3 įdarbinti 2 darbuotojus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 82 845,07 Eur

Paramos suma (su PVM) – 47 927,00 Eur

Laukiamas rezultatas: sukurtas naujas inovatyvus verslas Molėtų rajone – „gazuotų 100% natūralios sudėties obuolių sulčių“ gamyba, kur naudojami vietos namų ūkių ir ūkininkų ištekliai bei sukurtos 2 naujos darbo vietos (etatai) jauniems žmonėms iki 40 m.