Projektas „INOVATYVIOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZUOJANT VAIKŲ POILSĮ“ MOLĖ-LEADER-1C-M-13-6-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3

Pareiškėjas Viešoji įstaiga „Arino namai“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-1C-M-13-6-2022

Projekto pavadinimas: Inovatyvios neformaliojo švietimo veiklos organizuojant vaikų poilsį

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3

Projekto tikslasvietos projektų vykdytojų kompetencijų tobulinimas teikiant neformaliojo švietimo paslaugas.

Projekto uždaviniai: 

  1. Organizuoti ketverius mokymus po 8 val.

Bendra projekto vertė (su PVM) 6387,32 Eur

Paramos suma (su PVM) 6387,32 Eur

Laukiamas rezultatas: Mažiausiai 6 vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai, kurių ne mažiau kaip 3 – jau vykdantys projektus, dalyvaus mokymuose „Dailės terapija“ (8 val.), „Joga vaikams“ (8 val.) ir „Forumo teatro metodika neformaliojo ugdymo veiklose” kartu su praktiniais užsiėmimais. Projekto dalyviai vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir poilsio veiklas, todėl po mokymų turės galimybę teikti jas įvairesnes ir kokybiškesnes.