Projektas „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida” Nr. MOLĖ-LEADER-1C-M-15-1-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3

Pareiškėjas: Asociacija Alantos dvaro bendruomenė”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-1C-M-15-1-2022/42VS-PV-22-1-04976-PR001

Projekto pavadinimas: „Kaimo ateities kūrimo mokymai kartu su gerosios patirties sklaida”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2- SAVA-3

Projekto tikslasmokymų metu įgyti žinių ir pasisemti patirties iš kaimo bendruomenių, įvertinant regionų ypatumus ir patirtį žaliosios energetikos, trumpųjų maisto grandinių, socialinio verslo kūrimo ir kitose srityse, įgyvendinant vietos projektus.

Projekto uždaviniai: 

  1. Organizuoti 7 išvykstamuosius mokymus į Lietuvos regionus, siekiant tuo pačiu pasisemti gerosios patirties ir žinių;
  2. Organizuoti 8 val. finansinio raštingumo mokymus; organizuoti 4 val. paskaitą žaliosios energetikos tema;
  3. Organizuoti maitinimą projekto dalyviams mokymų metu.

Laukiamas rezultatas: Per paskaitas ir išvykstamuosius mokymus projekto dalyviai įgis kompetencijų kaimo paslaugų ir produktų, žaliosios energetikos, trumpųjų maisto grandinių temomis, kurios yra reikalingos rengiant ir įgyvendinant vietos projektus. Mobilūs mokymai suteiks galimybę pamatyti iš arčiau Lietuvos regionuose turimą patirtį ir įgyvendinamus projektus, kas paskatins ir pačius aktyviau dalyvauti ir įgyvendinti vietos projektus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 7333,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 7333,00 Eur