Projektas „Medžių persodinimas” Nr. MOLĖ-EURI-6A-D-18-2-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius” Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI

Pareiškėjas: MB Zala Engineering Services.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6A-D-18-2-2023.

Projekto pavadinimas: „Medžių persodinimas”.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas”.

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius”, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI.

Projekto tikslasteikti medžių, vaismedžių, krūmų persodinimo paslaugą, panaudojant specialią techniką. Ši paslauga apimtų profesionalų medžių, sodų, krūmų persodinimą bei kraštovaizdžio tvarkymą, skatinant tvarumą, augalų tausojimą, kadangi planuojami persodinti augalai būtų užaugę vietinėse sodybose, soduose, apleistuose laukuose, t.y. iš vietos išteklių. Šio projekto metu būtų sukurta viena darbo vieta.

Projekto uždaviniai:

  1. Sudaryti susitarimus su specialios medžių persodinimo įrangos tiekėju;
  2. Paskelbti straipsnį apie projektą regioninėje spaudoje;
  3. Įsigyti specialią medžių persodinimo įrangą;
  4. Sukurti 1 darbo vietą (1 etatą).

Bendra projekto vertė (su PVM) – 50 458,43 Eur

Paramos suma (be PVM) – 29 191,00 Eur

Laukiamas rezultatas: Bus sukurtos naujos medžių persodinimo paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims. Paslaugos apimtų medžių persodinimą iš privačių namų valdų, apaugusių – apleistų žemės ūkio sklypų, persodinant sklypų šeimininkams ar kitiems interesantams, tokiu būdu išsaugant ir neiškertant senų medžių, o juos persodinant į kitą augimo vietą. Projekto metu planuojama sukurti darbo vieta medžių persodinimo operatoriui.