Projektas „Naujo verslo įkūrimas Molėtų rajone” Nr. MOLĖ-EURI-6A-D-22-2-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI.

Pareiškėjas: Dalius Kontrimavičius.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6A-D-22-2-2023.

Projekto pavadinimas: „Naujo verslo įkūrimas Molėtų rajone“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI.

Projekto tikslasįsteigti Molėtų r. VVG teritorijoje veikiantį naują šaudyklos paslaugas teikiantį verslą pagal individualią veiklą.

Projekto uždaviniai:

  1. įsteigti pelningai veikiantį šaudyklos paslaugas teikiantį ūkio subjektą;
  2. pradėti teikti paslaugas visos Lietuvos gyventojams;
  3. sukurti vieną naują darbo vietą.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 72 843,25 Eur.

Paramos suma (be PVM) – 43 162,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: įkurta inovatyvi Molėtų r. VVG teritorijos mastu šaudykla ir sukurta 1 nauja darbo vieta (etatas).