Projektas „Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje” Nr.MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-2021

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

Pareiškėjas:  Juozas Saukaitis

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-2021

Projekto pavadinimas: Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje

Projekto tikslas – įkurti ir plėtoti statybinių paslaugų teikimo vienetą kaimo vietovėje (rangos darbai statybos aikštelėse, gerbūvio ir landšafto formavimas), sukuriant naujas paslaugas vvg teritorijos klientams

Projekto uždaviniai: 

1. Naujo statybos darbų verslo kūrimas ir plėtra kaimo vietovėje, sukurtas 1 naujas verslas;

2. Verslumo kaimo vietovėje skatinimas, sukurtas naujas verslas, kurį vysto kaimo gyventojas, šiuo metu esantis bedarbiu;

3. Naujų darbo vietų kūrimas kaimo vietovėje, sukurti 2 nauji etatai pastoviam darbui.

Projekto santrauka: Įsteigtas statybos darbų ir paslaugų teikimo vienetas, efektyviai konkuruojantis rinkoje. Projekto metu bus perkamas mini ekskavatorius, atsinaujinančių energijos šaltinių jėgainė, aukštapjovė ir benzininis pjūklas. Ši visa įranga ir technika bus naudojama atliekant specializuotas statybos paslaugas statybos aikštelėse, atliekant kraštovaizdžio formavimo ir gerbūvio darbus statybos objektuose ir pan. Įkurtos 2 darbo vietos.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 90 914,75  Eur

Paramos suma (be PVM) – 52 595,00 Eur