Projektas „Poilsio paslaugų verslo steigimas” Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-20-2021

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“

Pareiškėjas:  UAB „Beltus“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-20-2021

Projekto pavadinimas: Poilsio paslaugų  verslo steigimas

Projekto tikslas – steigti naują poilsio paslaugų teikimo vienetą kaimo vietovėje, sukuriant naujas rekreacines, aktyvaus sporto, poilsio paslaugas vietos gyventojams ir turistams, tuo pačiu skatinant kaimo gyventojų užimtumą.

Projekto uždaviniai: 

1. Naujo verslo veiklos kūrimas ir plėtra VVG teritorijoje (uždavinys: sukurti naują rekreacinę, sporto ir laisvalaikio paslaugą kaimo vietovėje – sukurta 1 nauja paslauga) ;

2. Naujų darbo vietų kūrimas kaimo vietovėje (uždavinys: sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėje – 2 darbo vietos);

3. Poilsio, rekreacijos ir laisvalaikio paslaugų vieneto steigimas VVG teritorijoje (uždavinys: įsteigti paslaugų teikimo bazę, naudojant vietos išteklius – 1 vnt.).

4. Inovacijų kūrimas kaimo vietovėje (projekto metu bus diegiamos inovacijos, tiek veiklos, tiek technologinės. Inovacijos naujos viso VVG lygmeniu).

Projekto santrauka: įgyvendinant projektą numatyta pastatyti pirtį ir poilsio pastatą, įrengti visą poilsio infrastruktūrą. Šių investicijų dėka bus pradėtos vykdyti rekreacinės, poilsio, sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugos. Pasiruošus teikti paslaugas bus įdarbinti 2 darbuotojai.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 96 782,29   Eur

Paramos suma (be PVM) – 55 900,00 Eur