Projektas „Puošmena iš virtuvės ir sodo“ Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KSV-11-2-2021

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Pareiškėjas:  VšĮ Miniatiūros
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KSV-11-2-2021
Projekto pavadinimas: Puošmena iš virtuvės ir sodo
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10
Projekto tikslas – per edukacinę programą skatinti pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą, kuriant šventines dekoracijas iš namuose gaminamos tešlos ir vietinių, džiovintų augalų raštų.
Projekto uždaviniai: 

1. Atrinkti ir išgryninti Aukštaitijos regionui būdingas tautinių raštų spalvas, ornamentus ir/ar jų derinius;

2. Sukurti edukacinę programą, skatinančią pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą kuriant šventines dekoracijas;

3. Pristatyti ir populiarinti sukurtą edukaciją.

Projekto santrauka​. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta edukacija ir pasiruošta jos demonstravimui. Įsigijus visas reikalingas edukacijai priemones bus suorganizuota 10 renginių. Planuojama 4 renginius suorganizuoti nuotoliu būdu ir 6 kontaktinius renginius. Kiekviename renginyje sudalyvaus po 10 asmenų. Edukacijos dalyviai kurs šventines dekoracijas (kalėdines ir velykines). Vykdant edukacijas nuotoliniu būdu, visos reikalingos priemonės bus supakuojamos ir siunčiamos iš anksto užsiregistravusiems dalyviams. Taip pat projekto metu bus pagaminti atvirlaiškiai su informacija apie edukaciją ir dalinama projekto dalyviams įvairiuose renginiuose.
Bendra projekto vertė (su PVM) – 1673,28  Eur
Paramos suma (su PVM) – 1590,00 Eur