Projektas „Renkuosi būti sveikas” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-SI-7-3-2020

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas”

Pareiškėjas: Viešoji įstaiga „Bendrystės centras“
Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-SI-7-3-2020
Projekto pavadinimas: Renkuosi būti sveikas
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas
VPS priemonė: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7
Projekto tikslas sukurti Inturkės krašto sportuojančių institucijų tinkle, kuriant patrauklias Inturkės krašto sveikatinimo zonas, užtikrinančias sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimą kaimo gyventojų, jaunimo ir senyvo amžiaus žmonių tarpe.
Projekto uždaviniai:
1. Įkurti bendradarbiavimo tinklą;
2. Įsigyti priemones (ilgalaikį turtą), kurios leis sukurti sveikatinimo bazę;
3. Suorganizuoti renginius sveikatinimo bazėje, panaudojant įsigytą turtą;
4. Suvienyti krašto žmones.
Bendra projekto vertė (su PVM) 18 825,04 Eur
Paramos suma (su PVM) 15 060,00 Eur
Laukiamas rezultatas: Įgyvendinus projektą bus įrengta sveikatinimo bazė, prisidėsianti prie kaimo viešojo gyvenimo patrauklumo didinimo, sporto bazės gerinimo, kaimo gyventojų bendruomenės narių skatinimo aktyviau užsiimti sportu, ugdys jaunosios kartos teigiamą požiūrį į kūno kultūrą bei sportą. Bus suorganizuoti 4 sporto renginiai, 2 teoriniai ir 2 praktiniai susitikimai – mokymai su žolininke „Senosios tradicijos atgyja“, 4 mokymai „Pirties nauda sveikatai“. Projekte dalyvaus 12 savanorių.