Projektas „Skonis iš praeities: „Močiutės vaišės“ MOLĖ-LEADER-6B-S-24-3-2024

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Pareiškėjas: VO Inturkės bendruomenės centras.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-S-24-3-2024.

Projekto pavadinimas: „Skonis iš praeities: „Močiutės vaišės“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Projekto tikslassukurti ir pristatyti maisto paveldo edukacinę programą, leidžiančią edukatoriams aktyviai dalyvauti rajono renginiuose. Edukacinė programa padėtų užtikrinti, kad rajono gyventojai turėtų galimybę įgyti žinių apie savo krašto maisto paveldą ir kultūrą dalyvaudami renginiuose.

Projekto uždaviniai:

  1. projekto įgyvendinimui ne tik parengti paraišką atitinkančią reikalavimus, tačiau ir aiškiai sudėlioti projekto įgyvendinimo planą optimaliam laiko valdymui, finansinių išteklių valdymui, atsakomybių tarp projekto komandos narių paskirstymui (paskirti atsakingus asmenis už pirkimus, projekto biudžetą, projekto priežiūrą ir kontrolę, viešinimą (gautos paramos viešinimas pagal Taisyklių 157 punkte nustatytą tvarką, iš nuosavų lėšų), edukacinės programos sukūrimą);
  2. įsigyti reikiamą įrangą ir inventorių edukacijų vykdymui. Įsigyti kupolą kaip priedangą nuo nepalankių oro sąlygų, taip sudarant galimybes veiklą vykdyti ištisus metus, neatsižvelgiant į sezoniškumą;
  3. sukurti regionui būdingo tradicinio maisto meniu. Ištyrus vietinį maisto paveldą ir identifikavus autentiškus, tradicinius patiekalus, kurie nepelnytai yra jau užmiršti, pasikonsultavus su vyriausiais seniūnijos gyventojais ir kulinarijos ekspertais, įtraukti tokių patiekalų receptus į edukacijų programą;
  4. suorganizuoti renginį edukacijos pristatymui.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 9 207,32 Eur.

Paramos suma (su PVM) – 7 366,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: projekto metu bus sukurtas regioninis produktas – edukacija „Skonis iš praeities: „Močiutės vaišės“, kur bus gaminama ir siūloma paragauti senųjų tradicinių kasdienių patiekalų, kurie yra užmiršti šiuolaikinėje virtuvėje. Rengiami edukaciniai renginiai bendruomenės nariams ir kitiems dalyviams (rajono gyventojams bei svečiams). Projekto metu, sukuriant regioninį produktą, bus panaudojamas krašto kultūros ir istorijos paveldas bei užrašomi senieji receptai. Taip ne tik siekiama atgaivinti senųjų receptų skonius dabarties laikotarpiu, tačiau ir suteikiama galimybė jiems būti išsaugotiems ateities kartoms.