Projektas „Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“

Pareiškėjas:  Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020

Projekto pavadinimas: Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Projekto tikslas – sukurti vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvę stacionarių orientavimosi sporto trasų pagalba ir populiarinti šį sportą Molėtų rajone.

Projekto uždaviniai: 

1. Parengti 3 naujus orientavimosi žemėlapius Molėtų r. seniūnijų bendruomenėms ir jaunimui;

2. Įrengti 3 stacionarias orientavimosi sporto erdves Molėtų r. miškuose;

3. Suorganizuoti 6 orientavimosi sporto varžybas Molėtų r. moksleiviams stacionariose trasose.

Laukiamas rezultatas. Įgyvendinus projektą bus įrengtos 3 stacionarios orientavimosi sporto erdvės Molėtų r. miškuose (Mindūnų, Molėtų ir Kulionių miškuose), kuriomis galės naudotis ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš kaimyninių vietovių ir kitų regionų bei užsiimti aktyviu laisvalaikiu, dalyvauti organizuojamuose orientavimosi sporto ir laisvalaikio renginiuose. Projekto įgyvendinimo metu įrengtose trasose bus suorganizuotos 6 orientavimosi varžybos Molėtų r. moksleiviams. Planuojama, jog šiuose renginiuose sudalyvaus iki 100 vaikų ir jaunimo. Projekto veiklos sukurs naujas vaikų ir jaunimo laisvalaikio praleidimo formas. Šio projekto rezultatais galės tikslingai naudotis visos Molėtų rajono mokyklos, ugdyti vaikus ir jaunimą bei skatinti krašto pažinimą

Bendra projekto vertė (su PVM) – 19 715,07  Eur

Paramos suma (su PVM) – 15 772,00   Eur