Projektas „Sumanios kaimo ekonominės-socialinės ekosistemos kūrimas” Nr. MOLĖ-EURI-6B-JS-19-2-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 11 prioriteto priemonę „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-11-EURI

Pareiškėjas: VšĮ „Stipri šeima“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6B-JS-19-2-2023

Projekto pavadinimas: „Sumanios kaimo ekonominės-socialinės ekosistemos kūrimas”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Sumanių kaimų vystymas

VPS priemonė: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-11-EURI

Projekto tikslasĮtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų plėtra. Projekto metu siekiama išplėsti minimalų esminius kaimo gyventojų socialinius poreikius tenkinantį centrą. Jį galutinai sudarytų išlaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos, teminės edukacijos, stovyklos, sukurtos naujos nuotolinių mokymų, kūrybinių dirbtuvių (skirtų praktiniams įgūdžiams mokyti ir lavinti, tėvų ir vaikų turiningam laisvalaikiui bei santykių ugdymui, kaimo gyventojų ekonominiam aktyvumui) ir gamtos ofiso su bendradarbystės erdve paslaugos (skirtos mažinti skaitmeninę bei socialinę atskirtį ir bendrauti su kitais kaimo gyventojais kuriant naujus vietos produktus ir paslaugas bei turiningai praleisti laisvalaikį).

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti ir įrengti kūrybinių dirbtuvių erdvę;
  2. Įsigyti ir įrengti gamtos ofisą su bendradarbystės erdve.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 206 220,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 159 488,00 Eur

Laukiamas rezultatas: Įgyvendinant projektą bus siekiama išplėsti ir užbaigti savarankiškai išsilaikantį edukacinės-socialinės erdvės kaime modelį, išlaikant esamas ir sukuriant naujas ir inovatyvias paslaugas rajone. Lankytojams bus teikiamas neformalus švietimas apie resursų tausojimą, efektyvesnį energijos panaudojimą ir bendrą aplinkos apsaugą. Bus įkurta: 1. kūrybinių dirbtuvių erdvė, kurioje bus galima lavintis, tobulinti praktinius įgūdžius ir bendrauti su kitais kaimo gyventojais bei turiningai praleisti laisvalaikį, o ekonominiam aktyvumui ir efektyvumui didinti – dirbtuves išnaudoti kaip planuojamų prekių, produktų prototipų gamybos vietą. 2. gamtos ofisas su bendradarbystės erdve, kuriame bus sudarytos sąlygos teikti kitas vietiniams reikalingas paslaugas, kurios pagerina kaimo gyventojų gyvenimo kokybę (darbo vieta, profesionalios konsultacijos, verslumo mokymai, fizinės treniruotės ir sveikatingumo lavinimas). Planuojami įgyvendinti aplinkos apsaugos ir klimato kaitos pokyčių švelninimo elementai projekto veiklose ir investicijose: integruota saulės jėgainė, išmanieji jutikliai patalpose ir lauke reguliuojantys apšvietimą, kas padės taupyti elektros energiją ir sušvelnins poveikį aplinkai, patalpose bus naudojamos išmaniųjų durų spynos, kurios įgalins pasinaudoti nuomos paslaugomis fiziškai administratoriui nebūnant vietoje.