Projektas „Sumanios kaimo ekonominės-socialinės ekosistemos kūrimas” Nr. MOLĖ-EURI-6B-JS-19-2-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 11 prioriteto priemonę „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-11-EURI

Pareiškėjas: VšĮ „Stipri šeima“

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-EURI-6B-JS-19-2-2023

Projekto pavadinimas: „Sumanios kaimo ekonominės-socialinės ekosistemos kūrimas”

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Sumanių kaimų vystymas”

VPS priemonė: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas” Nr.LEADER-19.2-SAVA-11-EURI

Projekto tikslasįtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų plėtra. Projekto metu siekiama išplėsti minimalų, tačiau esminius kaimo gyventojų socialinius poreikius tenkinantį, centrą. Šiame centre būtų išlaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos, teminės edukacijos, stovyklos, sukurti nauji nuotoliniai mokymai, kūrybinės dirbtuvės bei gamtos ofiso su bendradarbystės erdve paslaugos.

Projekto uždaviniai:

  1. Įsigyti ir įrengti kūrybinių dirbtuvių erdvę;
  2. Įsigyti ir įrengti gamtos ofisą su bendradarbystės erdve.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 206 220,00 Eur

Paramos suma (su PVM) – 159 488,00 Eur

Laukiamas rezultatas: Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama išplėsti ir savarankiškai užbaigti edukacinės-socialinės erdvės kaime modelį, išlaikant esamas bei sukuriant naujas, inovatyvias paslaugas rajone. Projekto metu lankytojams planuojamas teikti neformalus švietimas apie resursų tausojimą, efektyvesnį energijos panaudojimą ir bendrą aplinkos apsaugą. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus įkurta: kūrybinių dirbtuvių erdvė, kurioje bus galimybė tobulinti praktinius įgūdžius ir bendrauti su kitais kaimo gyventojais bei turiningai praleisti laisvalaikį; dirbtuvės – ekonominiam aktyvumui ir efektyvumui didinti, išnaudojant jas kaip planuojamų prekių, produktų prototipų gamybos vietą; gamtos ofisas su bendradarbystės erdve, kuriame planuojama sudaryti sąlygas teikti kitas vietiniams reikalingas paslaugas, gerinančias kaimo gyventojų gyvenimo kokybę (darbo vieta, profesionalios konsultacijos, verslumo mokymai, fizinės treniruotės ir sveikatingumo lavinimas). Be viso to, projekto metu planuojama įgyvendinti aplinkos apsaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo elementai projekto veiklose ir investicijose: planuojama integruoti saulės jėgainę, naudoti išmaniuosius jutiklius, reguliuojančius apšvietimą, patalpose ir lauke, patalpose naudoti išmaniųjų durų spynas, kurios įgalintų pasinaudoti nuomos paslaugomis fiziškai administratoriui nebūnant vietoje.