Projektas „TEATRIUKO“ stovykla – festivalis“ Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JKS-22-3-2023

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-9

Pareiškėjas: viešoji įstaiga „Teatriukas“.

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JKS-22-3-2023.

Projekto pavadinimas: „TEATRIUKO“ stovykla – festivalis“.

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“.

VPS priemonė: „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-9.

Projekto tikslassukurti neformalaus ugdymo programą tvarumo tema bei suorganizuoti stovyklą – žemės meno festivalį, siekiant gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą bei mažinti socialinę atskirtį rajone.

Projekto uždaviniai:

  1. sukurti meninę įtraukią programą vaikų ir jaunimo kūrybiškumui ugdyti, tvarumo idėjų vystymui, užimtumui gerinti;
  2. organizuoti programos veiklų planavimą įtraukiant jaunimą-savanorius;
  3. surengti tris stovyklos – festivalio pristatymus trijose seniūnijose;
  4. suorganizuoti 5 dienų stovyklą – festivalį SCENA D Molėtų rajono vaikams;
  5. kūrybinėmis, meninėmis, edukacinėmis veiklomis prisidėti prie vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo gerinimo rajone.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 21 274,51 Eur.

Paramos suma (su PVM) – 17 020,00 Eur.

Laukiamas rezultatas: sukurta teatro stovyklos – festivalio programa, įtraukiant jaunimą-savanorius, tvarumo tema. Programa pristatyta trijose Molėtų r. seniūnijose: Giedraičių ir Dubingių seniūnijoje bei Videniškių bendruomenės centre. Suorganizuota stovykla. Taip pat pasitelkiant profesionalų grupę bus sukurta aktuali, įtrauki, tikslinga ir atitinkanti pagal amžių programa, vaikų neformaliam ugdymui, kūrybiškumui ugdyti bei tvarumo idėjoms vystyti. Be visa to, bus sukurta infrastruktūra, įrengtos laipynės ir žaidimų aikštelės danga (10m/2).