Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių projektų rezultatų pristatymo renginys

JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių projektų rezultatų pristatymo renginys 2016.05.26

          Gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje vyko JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių projektų rezultatų pristatymo renginys. Renginyje dalyvavo LR Ūkio viceministrė R. Noreikienė , LR Vyriausybės kancleris A.Mačiulis, verslo įmonių, ŠMM ir įvairių aukštųjų mokyklų atstovai. Į renginį buvo pakviesti ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, tame tarpe ir Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“.

Paskelbtas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas priemonės „54+“ kvietimas teikti paraiškas 2016.05.26

Europos socialinio fondo agentūra ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“. Finansavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas

  Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti. Plačiau skaitykite 

Socialinis verslas

Socialinis verslas

      Socialinis verslas – tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas siekdamos apibrėžto socialinio ar aplinkosaugos tikslo.Socialinį verslą gali vykdyti pelno siekiančios įmonės, kurių ekonominės veiklos pagrindinis tikslas – socialinė nauda, ir pelno nesiekiančios organizacijos, savo veikloje taikančios verslo modelius. 

         

  Verbiškių bendruomenės centras  gegužės 28 d. (Šeštadienį) visus kviečia  į organizuojamą  Tėvo dienos futbolo turnyrą skirtą Tėvo dienai paminėti. Turnyras vyks Verbiškių kaimo stadione.

Renginio programa:

11:00 Renginio atidarymas  

11:15 - 16:30 Futbolo turnyras (dalyvauja 4 komandos). Pertaukų metu įvairios pramogos žiūrovams.

17:00 Grupės " Drovuoliai' pasirodymas

21:35 Čempionų lygos finalas po atviru dangumi

Renginys registruotas ir dalyvauja projekte "Aš už Lietuvą" , todėl savo dalyvavimą kviečiame registruoti čia: http://asuzlietuva.lt/#/veiklos/757.

Kviečiame  visus apsilankyti!

Seminaras Ukmergėje

Seminaras Ukmergėje

Paramos socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“

                     Š.m. gegužės 5 d. VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko seminaras „Paramos  socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“. Seminare susirinko Ukmergės, Vilniaus, Molėtų, Zarasų, Kauno, Širvintų, Trakų, Kelmės ir kt. savivaldybių VVG, dalyvavo Leader centro atstovai. Renginį organizavo Žemės ūkio ministerija. Seminarą moderavo Ilona Javičienė ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė. Trumpame ir dalykiškame  pranešime  „Paramos socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“ apžvelgta 2007-2013 m. laikotarpio priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ( LEADER metodu).    

Pranešame, kad 2016 m. balandžio 29 d. Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos 52-iems 2016 metų NVO projektams finansuoti. Paskirstyta  14950 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama Molėtų rajono VVG „Vietos plėtros strategijos 2014-2020 m.“ pradžiai" skirta 550 eurų.  Piniginės lėšos bus skiriamos VVG biuro informacinės lentos pirkimui, komunalinių paslaugų apmokėjimui, spausdinimo ir  transporto išlaidoms, VVG administruojančios grupės mokymams. Plačiau apie projektą skaitykite

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Balandžio 27 dieną Kėdainių raj. Josvainiuose įvyko VVG tinklo visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu patvirtinta veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja valdyba ir VVG tinklo pirmininkė. Valdybą sudaro 10 narių, po vieną iš kiekvienos apskrities. Naujosios valdybos atstovai:
1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius (Varėnos krašto VVG);
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė (Kaišiadorių r. VVG );
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė (VVG „Pajūrio kraštas“);
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė (Marijampolės VVG );
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė (Kupiškio r. VVG);
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis (VVG „Radviliškio lyderis“);
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas (VVG "Nemunas");
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė (Plungės r. VVG);
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė (Utenos r. VVG);
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG).
Buvusi pirmininkė Reda Kneizevičienė rinkimuose nedalyvavo. Naująja VVG tinklo pirmininke tapo Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė.
Susirinkime buvo apdovanota VVG tinklo logotipo konkurso nugalėtojas. Juo tapo Ramūnas Zdanavičius. Skatinamuosius prizus laimėjo Kauno ir Trakų VVG atsiųsti logotipai.
Susirinkimas patvirtino 100 eurų nario mokestį bei vyko diskusija dėl VVG tinklo darbo veiklos gerinimo.
Linkime naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei sėkmės darbuose.
VVG tinklo informacija

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Šiais metais 10 Molėtų rajono bendruomenių (Arnionių bendruomenė, Padvarnių bendruomenė, Verbiškių bendruomenės centras, Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas", Alantos bendruomenės centras, Bekupės bendruomenės centras, Inturkės bendruomenės centras, Kuolakasių kaimo bendruomenė, Mindūnų bendruomenės centras, Kijėlių kaimo bendruomenė)  pateikė paraiškas gauti paramai kaimo bendruomenių veiklai remti. Iš jų:  5 bendruomenės  prašo paramos pagal viešųjų erdvių sutvarkymo sritį;  4 bendruomenės stiprina savo materialinę bazę ir 1 bendruomenė prašo paramos tradiciniam renginiui organizuoti. Plačiau apie surinktas paraiškas skaitykite .

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija balandžio 15 d.  paskelbė Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatus.
Iš viso buvo gauta 835 paraiškos.  Skirta parama 362 projektams.
7 paraiškas pateikė Molėtų rajono bendruomenės: VO „Alantos bendruomenės centras“; VO „Skudutiškio bendruomenės centras“; VO „Balninkų bendruomenės centras“; VO „Joniškio bendruomenės centras" VO „Naujasodžio kaimo bendruomenė“; VO „Verbiškių bendruomenės centras“; Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“.

Finansavimas skirtas keturioms projektinėms iniciatyvoms Molėtų rajone įgyvendinti:

Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriama suma, Eur
Visuomeninė organizacija „Verbiškių bendruomenės centras Aktyvus kaimas 71,00 4051
Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras“ Kartų pynė 64,50 8175
Visuomeninė organizacija „Balninkų bendruomenės centras“ Būkime kartu puoselėdami kultūrines etnines tradicijas 57,50 5030
Visuomeninė organizacija „Skudutiškio bendruomenės centras Kartų bendravimas Skudutiškio bendruomenėje 54,50 8892

Sveikiname gavusias paramą bendruomenes ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Daugiau apie konkurso rezultatus skaitykite socmin.lt  puslapyje.

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

       Kviečiame sudalyvauti VVG tinklo paskelbtame konkurse VVG tinklo logotipui sukurti.

Logotipo konkursas susideda iš 2 etapų: pirmajame etape konkursą organizuoja kiekviena vietos veiklos grupė ir iki trijų logotipo projektų siunčia antram konkurso etapui; antrasis konkurso etapas – logotipo konkursas tęsiamas VVG tinkle ir renkamas nugalėtojas iš visų VVG atsiųstų nugalėtojų logotipų.

Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Užrašas (pageidaujamas pilnas pavadinimas) gali būti nebūtinai standartiniu šriftu, bet piešiniais ar kitais grafiniais elementais.
Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis. Pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas, EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais.
Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai.

Pirmojo konkurso etapo metu dalyviai logotipus pateikia iki 2016 m. balandžio 1 d. elektroniniu paštu moletuvvg@gmail.com
Siunčiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę bei telefono numerį ir el. paštą.
Antrojo konkurso etapo metu kiekviena VVG iki trijų logotipų pateikia elektroniniu paštu vvgtinklas@gmail.com nurodant temą „logotipo konkursas“ iki 2016 m. balandžio 10 d.

Logotipas tvirtinamas visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu apdovanojamas konkurso nugalėtojas. Piniginis prizas nugalėtojui - 200 Eurų. VVG tinklo valdyba išrenka du po 50 eurų paskatinamuosius prizus.

VVG tinklo valdybos ištrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami iki 2016 m. gegužės 1 d.

 

1 ... 17 18 19 20 21 ... 24

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius