Naujienos

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu. Detalesnė informacija čia.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. balandžio 10 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. Posėdžio darbotvarkė.

Pratęsiamas kvietimas

Pratęsiamas kvietimas

Mėnesiui pratęsiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas. Projektus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" (Nr. LEADER-19.2-SAVA- 7) galite teikti iki balandžio 23 d. Priemonės finansavimo sąlygos čia.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną,  Molėtų r. VVG administracija savo darbą organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Reaguodami į šių dienų aktualijas  pranešame!

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje ir įvedus karantiną, Molėtų r. VVG administracija savo darbą iki kol bus atšaukta ekstremali situacija organizuoja nuotoliniu būdu:

Visi pareiškėjai, projektų vykdytojai ir kiti interesantai konsultuojami ir informaciją teikiama tik nuotoliniu būdu:  telefonais +370 383 51061, +370 683 07877, +370 683 07878 ir el. paštu moletuvvg@gmail.com.  Visus dokumentus galima siųsti el. paštu. Jeigu neturite galimybės tai padaryti, prašome dokumentus palikti pašto dėžutėje esančioje prie įėjimo į pastatą ir  apie tai informuoti telefonu tel.Nr. +370 383 51061 arba tel. +370 683 07877

Molėtų r. VVG informacija

Pratęstas kvietimas

Pratęstas kvietimas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ informuoja, kad pratęsiamas kvietimo teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 projektų pateikimo terminas. Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. kovo 23 d.

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai.

Kvietimo stabdymas

Kvietimo stabdymas

Dėmesio nuo vasario 24 d.  stabdomas Kvietimas pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA- 7, dėl pastebėtų esminių techninių klaidų. 

Įteikti "Krašto auksas" apdovanojimai

Įteikti "Krašto auksas" apdovanojimai

2020 m. vasario 22 d. (šeštadienį) kultūros centre „Dusetų dailės galerija“ įvyko iškilmingas renginys, kuriame už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą buvo apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Utenos apskrities nugalėtojai.

Tarp apdovanotųjų ir Molėtų rajono atstovai: ūkininkė Kristina Gražytė-Satkūnė, Bimbirių ūkis, už projektą „Avininkystės ūkio plėtra“ – ekologinio avininkystės ūkio įkūrimą ir plėtrą bei VšĮ „Idėjų medis“ už projektą „Bendrystės jėga“ – vasaros stovyklų ir turistinių žygių su edukacinėmis programomis organizavimą, kokybišką ir patrauklų jaunimo neformalųjį ugdymą, aktyvaus ir turiningo poilsio organizavimą, bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimą. Pastarasis projektas taip pat gavo apdovanojimą kaip daugiausiai sulaukęs „Krašto auksas“ Facebook paskyros lankytojų simpatijų.

Konkursas ir dešimties renginių ciklas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse. Konkurse dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektų vykdytojai arba paramos gavėjai, jau įgyvendinę projektus, iš visų Lietuvos apskričių.

Daugiau įspūdžių iš renginio čia.

Seminaras "Pažangaus kaimo link"

Seminaras "Pažangaus kaimo link" 2020.02.05

       

KJ,

  Vasario 4 d. Molėtų  VVG administracijos darbuotojos ir vietos projektų vykdytojai  bei galimi pareiškėjai dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo organizuojamame seminare "Pažangaus kaimo link", kuris vyko Utenoje. Renginio moderatorė - Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, Bioekonomikos plėtros fakulteto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė. Kiekviena seminare dalyvaujanti VVG trumpai pristatė savo vietos projektus. Mūsų VVG pristatė du jau įgyvendintus projektus: VšĮ "Idėjų medis" projektą "Bendrystės jėga" ir Asociacijos "Polkutė" projektą "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas". Seminaro moderatorė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skatino gilintis į klausimus kas tai yra pažangus kaimas, kokios yra prielaidos kaimo vystymosi pažangai, kokios veikia varomosios jėgos. Šiandien yra gyvybiškai būtina ieškoti naujų kaimo gyvybingumą užtikrinančių sprendimų, ne tiek koncentruotis į problemas, bet atpažinti savo galimybes ir gebėti jas realizuoti.

Molėtų VVG informacija

 

Kvietimas Nr.7 teikti vietos projektų paraiškas

Kvietimas Nr.7 teikti vietos projektų paraiškas 2020.01.30

Nuo vasario 4 d. prasideda kvietimas Nr. 7  teikti projektų paraiškas. Plačiau skaitykite 

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

 

KVIETIMAS

Kviečiame Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos narius į posėdį! 2020 m. sausio mėn. 28 d., antradienį, 15:00 val.; posėdis vyks Molėtų VVG patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai).

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl valdybos darbo reglamento papildymo.

2. Dėl kvietimo Nr.7 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2.-SAVA-6, LEADER-19.2.-SAVA-7 ir LEADER-19.2.-SAVA-9

3. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte

4. Kiti klausimai.

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu: moletuvvg@gmail.com 

Molėtų VVG informacija

Molėtų r. VVG ieško darbuotojo (-os)

Molėtų r. VVG ieško darbuotojo (-os)

Ieškome darbuotojo (-ų) vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) administravimo vadovo (-ės) ir viešųjų ryšių specialisto (-ės) pareigybėms užimti. Plačiau skaitykite

Nuveikti darbai ir ateities planai

Nuveikti darbai ir ateities planai

Metų sandūra – magiškas metas, kuris kiekvieną žmogų priverčia sustoti ir apmąstyti prabėgusius metus bei pagalvoti apie ateities planus. Tai metas, kada suvedame metų sąskaitas - kas gi gero ir džiugaus įvyko, ką praradome ir ko nespėjome atlikti. Plačiau skaitykite 

Molėtų r. vietos veiklos grupė "Keidamiesi keičiame" informacija

1 2 3 4 ... 25

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius