Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

2 % parama

2 % parama

Kviečiame pasinaudoti galimybe paremti mūsų asociacijos veiklą pervedant iki 2 % pajamų mokesčio, sumokėto valstybei. Plačiau skaitykite

Įvykusi vaizdo konferencija

Įvykusi vaizdo konferencija 2016.03.18

        Šiandien Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) vietos veiklos grupėms tiesiogiai transliavo vaizdo konferenciją apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklių pasikeitimus. Konferencijos vaizdo įrašą ir pranešimą galite rasti Centro tinklalapyje  

Prašymas dėl patvirtinimo

Prašymas dėl patvirtinimo 2016.03.14

     Bendruomenėms, tiekiant paraiškas  paramai gauti pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles,  reikia pridėti VVG raštą, kuriuo būtų patvirtinta, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų.  Norime informuoti jog, bendruomenės  turi pateikti  prašymą  dėl patvirtinimo, kuriame būtų pateikta  tokia informacija iš paraiškos:

  • projekto pavadinimas
  • projekto veikla
  • projekto tikslas ir uždaviniai
  • planuojamos projekto išlaidos

Prašymą (originalą) galite pateikti  asmeniškai adresu: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“, Vilniaus g.45, Molėtai, paštu arba  el. paštu moletuvvg@gmail.com .

Priminimas dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų r. VVG "Keisdamiesi keičiame" VVG „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" metinių ataskaitų pateikimo

Priminimas dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų r. VVG "Keisdamiesi keičiame" VVG „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija" metinių ataskaitų pateikimo 2016.03.14

    Molėtų r. VVG primena, kad visi VVG pareiškėjai pagal vietos projektų vykdytojų įsipareigojimus privalo po vietos projekto pabaigos, kol sueis penkeri metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 keturis mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. 

 Ataskaitos forma rasite čia.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos adresu; Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102,  darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. 

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis VVG svetainėje pateiktais kontaktais. 

Taip pat primename, kad paramos gavėjai, kurie dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinėse priemonėse, turi pateikti užbaigtų projektų metines ataskaitas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA), per informacinę sistemą ŽŪMIS iki balandžio 30 d. Daugiau informacijos rasite NMA internetinėje svetainėje

Kvietimas į seminarą

Kvietimas į seminarą 2016.03.14

                Kovo 18 d., penktadienį, 13 val. Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) kaimo bendruomeninių organizacijų atstovus kviečia į seminarą Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2016 metais“. Plačiau skaitykite

 

2016 metų projektų atrankos konkursas

2016 metų projektų atrankos konkursas 2016.03.09

Molėtų rajono savivaldybė skelbia rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų 2016 metų projektų atrankos konkursą. Paraiškos priimamos iki kovo 31 dienos. Plačiau skaitykite www.moletai.lt 

Konkursas bendruomenėms !

Konkursas bendruomenėms ! 2016.03.06

 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016 metais tęsia konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“ ir kviečia bendruomenes aktyviai dalyvauti konkurse. Apie konkursą plačiau skaitykite

 

2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai

2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2016.03.05

Startuoja 2016 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms. Žemės ūkio ministerija savo kraštą auginančioms kaimo bendruomenėms skiria – 1 mln. eurų. Paraiškos paramai gauti renkamos nuo šių metų kovo 7 d. iki balandžio 8 d.

Šiemet nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2016 m. kovo 3 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 naujai patvirtintas taisykles. Parama galės tekti tik ne pelno projektams, nešantiems visuomeninę naudą. Taigi, kitais metais vėl bus stiprinama kaimo bendruomenių materialinė bazė, remiamas kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet – Vietos bendruomenių metai, bus remiami projektai pagal dar dvi naujas veiklos sritis: tradicinių renginių bei kaimo vaikų ir jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas. 

             Viena iš naujovių yra ta, kad  projektus galės teikti ir rajono kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos, tačiau tik tradiciniams renginiams organizuoti. Kita naujovė – visi pareiškėjai po projekto įgyvendinimo kartu su mokėjimo prašymu turės pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus.

            Paramos dydis projektui priklausys nuo veiklos srities, pagal kurią teikiamas projektas, ir nuo to, kas teiks paramos paraišką. Detalesnę informaciją galima rasti čia: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-bendruomenems/valstybes-parama-2016-metais

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

http://imgur.com/yXZF9Wg.gif     Kviečiame  į kasmetinį Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ visuotinį ataskaitinį susirinkimą!  2016 m. kovo mėn. 01 d., antradienį,  15:00 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2015 metų veiklos ataskaita;
  2. 2015 metų finansinė ataskaita;
  3. Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vertinimo pristatymas;
  4. Pirmininko ir valdybos nario rinkimai;
  5. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Mindūnų bendruomenės centrui - amerikietės verslininkės parama

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) sausio 26 d. kartu su Johannai Ross atstovaujančiu Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu pasirašė trišales bendradarbiavimo sutartis su Mindūnų bendruomenės centru (Molėtų r.). Plačiau skaitykite

Užgavenės bendruomenėse

Užgavenės bendruomenėse

Verbiškėse atsisveikinta su žiema - linksmai atšvęstos užgavenės. Plačiau skaitykite

1 ... 18 19 20 21 22 ... 24

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius