Susitikimas su Sidabrinių kaimo gyventojais

2014-2020 m. vietos plėtros strategija

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 6 vietos projektams teikti

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 6 vietos projektams teikti 2019.07.19

Skelbiamas nuo liepos 19 d. iki rugsėjo 19 d. Kvietimas Nr. 6 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones: 

  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Pasibaigė kvietimas Nr.5

Pasibaigė kvietimas Nr.5 2019.07.16

Liepos 15 d. 15 val. pasibaigė Kvietimo Nr.5 vietos projektų paraiškų rinkimo laikas. Šio kvietimo metui nesulaukėme nei vienos vietos projekto paraiškos. 

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 5 vietos projektams teikti

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 5 vietos projektams teikti 2019.05.13

Skelbiamas nuo gegužės 13 d. iki liepos 15 d. Kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones: 

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3
  • "Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6

Patvirtintas paskutinis kvietimo Nr. 3 vietos projektas

Patvirtintas paskutinis kvietimo Nr. 3 vietos projektas 2019.04.26

2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-114 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Mindūnų bendruomenės centro projektui "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida "Žvejybos Rojuje" Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018 (skirta paramos suma iki 4 502,00 Eur)

Skirta parama dar vienam kvietimo Nr. 3 projektui

Skirta parama dar vienam kvietimo Nr. 3 projektui 2019.04.19

2019 m. balandžio 18 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-110 patvirtintas  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateiktas vietos projektas. Parama skiriama projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-SAVA-10:

1. Asociacijos "Polkutė" projektui "Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-2-2018 (skirta paramos suma iki 3 671,00 Eur)

Skirta parama 1 ir 3 kvietimų vietos projektams

Skirta parama 1 ir 3 kvietimų vietos projektams 2019.04.02

2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-86 patvirtinti keturi Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama kvietimo Nr. 1:

       1. projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus              vietos išteklius"LEADER-19.2-SAVA-8:

1.1. UAB "Pagulbio grūdai" projektui "Pagulbio grūdų įmonės kūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

1.2. R. Rabcevičiaus IĮ "Prie Arino"  projektui "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018 (skirta paramos suma iki 31 956,00 Eur).

       2. projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir                      socialinės atskirties mažinimą" LEADER-19.2-SAVA-9. 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Inturkės bendruomenės centras" projektui "Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas mažinant socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijoje" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018 (skirta paramos suma iki 17 863,00 Eur). 

Parama skiriama kvietimo Nr. 3:

        1. projektui, kuris pateiktas pagal priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą" LEADER-19.2-                 SAVA-10:

1.1. Viešosios įstaigos "Bendrystės centras" projektui "Vilna sušildys ir aprengs" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-3-2018 (skirta paramos suma iki 1886,00 Eur)

Pasibaigė kvietimas Nr. 4

Pasibaigė kvietimas Nr. 4

Balandžio 1 d. pasibaigė 4 kvietimo galojimo laikas. Šio kvietimo metu gautos 7vietos projektų paraiškos pagal VPS priemones:

  • „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 - 3 vietos projektų paraiškos
  • „Bendradarbiavimo tinklų  kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 - 4 vietos projektų paraiškos
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10  - paraiškų negauta

Skirta parama kvietimo Nr. 2 projektams

Skirta parama kvietimo Nr. 2 projektams 2019.03.28

2019 m. kovo 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-80 patvirtinti du Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti socialinio verslo vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1. VšĮ "Arino namai" projektui "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-3-2018 (skirta paramos suma iki 50 318,00 Eur)

2. Viešosios įstaigos "Teatriukas"  projektui "DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti " Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-1-2018 (skirta paramos suma iki 160 547,00 Eur).

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ 2019.03.23

2019 m. kovo mėn. 23 d. 11 val. Inturkėje VšĮ „Bendrystės centras“ patalpose rinkosi Molėtų rajono bendruomenių atstovai, jaunieji ūkininkai, kaimo turizmo sodybų savininkai, seniūnai, viešųjų įstaigų atstovai, svečiai iš VDU, Ukmergės rajono savivaldybės, Molėtų rajono savivaldybės, Molėtų TVIC, Zarasų rajono vietos veiklos grupės atstovai, verslininkai ir net sporto žurnalistai. Kas sukvietė tokią įvairią svečių grupę į šį susitikimą? Formaliai VVG  kvietimas išsiųstas el. paštu, patalpintas skelbimas socialiniuose tinkluose, apskambinta eilė visuomeninių organizacijų vadovų, parašyti el. laiškai visiems rajono seniūnams ir, žinoma, viešinta puslapyje www.moletuvvg.lt... Na čia, kaip sakoma, jau pasirinkimo ir noro reikalas... Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 4 vietos projektams teikti

Skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 4 vietos projektams teikti 2019.02.01

Skelbiamas nuo vasario 1 d. iki balandžio 1 d. Kvietimas Nr.4 teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemones: 

  • „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5
  • „Bendradarbiavimo tinklų  kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 
  • „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

1 2 3 4 5

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius