Kvietimas Nr. 18

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2023 m. sausio 2 d. 8:00 val. iki 2023 m. vasario 9 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI dokumentai:

*Informuojame, kad vietos projektų finansavimo sąlygų apraše 4.2.6.1 papunktyje pataisyta akivaizdi techninė klaida. Vienas EVRK veiklos rūšies pavadinimas buvo įkeltas iš nebegaliojančios 1 redakcijos.

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: