KVIETIMAS Nr. 1

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2024.04.08 8:00 val. iki 2024.05.14 15:00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad kvietimas skirtas verslo pradžios projektams.

VPS priemonės  „Tvarios ekonomikos, skiriant didelį dėmesį turizmo ir socialinėms paslaugoms, kūrimas“ Nr. MOLĖ-LEADER-20VVG-01-01 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:


Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: