Kvietimas Nr. 1

Kvietimo Nr.1 trumpa informacija apie priemones


Paprastas kvietimas teikti projektus Nr.1

Kvietimas Šis kvietimas galiojo iki 2018 m. vasario 19 d. 15 val.

I.1. VPS priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Šiai priemonei kvietimas nuo sausio 26 d. sustabdytas.

  • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
  • 1 priedas. Vietos projektų paraiška
  • 2 priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma
  • 3 priedas. Verslo planas
  • 4 priedas. Vienos įmonės deklaracija (Word formatu) ir (Excel formatu)
  • 5 priedas. SVV statuso deklaracija (Word formatu) ir (Excel formatu)
  • Vienos darbo vietos kaina – 43 507,40 Eur

II.1 VPS priemonė „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.

II.2. VPS priemonė „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

II.3 VPS priemonė „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Šios priemonės kvietimas nuo gegužės 11 d. stabdomas

  • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas
  • 1 priedas. Vietos projektų paraiška
  • 2 priedas. Vienos įmonės deklaracija (Word formatu) ir (Excel formatu)

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

Bendri:

Priemonė Nr.LEADER-19.2-SAVA-5:

Priemonė Nr.LEADER-19.2-SAVA-8