Kvietimas Nr. 15

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2022.04.01 8:00 val. iki 2022.05.09 15:00 val.

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: