Kvietimas Nr. 24

Kvietimo dokumentai

Kvietimas

DĖMESIO: Pretęsiamas po sustabdymo kvietimas pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 su patikslintu Finansavimo sąlygų aprašu.

Kvietimas pagal šią priemonę galioja nuo 2024.02.05 8:00 val. iki 2024.02.29 14:00 val.

VPS priemonės  „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:


Kvietimas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 galioja nuo 2024.01.22 8:00 val. iki 2024.02.29 14:00 val.

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:


Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: