Kvietimas Nr. 4

Paprastas kvietimas Nr. 4

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 dokumentai

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų  kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 dokumentai:

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones:

Bendri:

Priemonė Nr.LEADER-19.2-SAVA-5: