Kvietimas Nr. 5

Paprastas kvietimas Nr. 5

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:
​VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 dokumentai:

Kiti reikalingi priedai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: