Kvietimas Nr. 6

Paprastas kvietimas Nr. 6 2019.07.19

VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius. LEADER-19.2-SAVA-8 dokumentai:

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ LEADER-19.2.-SAVA-10 dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: