Kvietimas Nr. 7

Kvietimo dokumentai

Pratęstas kvietimas teikti vietos projektus pagal priemonę Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 . Kvietimas galioja nuo 2020 m. kovo 03 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 23 d. 15.00 val

VPS priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA- 7 dokumentai:

​Kiti reikalingi dokumentai:

Kvietimas teikti vietos projektus pagal priemones Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 ir Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 galioja nuo 2020 m. vasario 04 d. 8.00 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.

VPS priemonės „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” Nr. LEADER-19.2-SAVA-9  dokumentai:

​Kiti reikalingi pateikti dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: