Kvietimas Nr. 8

Kvietimo dokumentai

Pratęstas kvietimas teikti projektus pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5). Vietos projektus pagal šią priemonę galima teikti nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugpjūčio 11 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Kvietimas teikti projektus pagal priemones  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3  galioja nuo 2020 m. gegužės 19 d. 8:00 val. iki 2020 m. liepos 20 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: