Kvietimas Nr.9

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2020 m. gruodžio 8 d. 8:00 val. iki 2021 m. sausio 29 d. 15:00 val.

VPS priemonės  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: