Projektinis pasiūlymas Sumanių kaimų priemonei

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D-428 patvirtintos Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės. Molėtų rajono VVG iki liepos 31 d. pasiekė visus rodiklius ir gali pretenduoti gauti finansavimą Sumanių kaimų priemonei.

Kviečiame visus, turinčius idėjų bei norinčius įgyvendinti sumanaus kaimo projektą, teikti projektinį pasiūlymą. Pasiūlymai bus svarstomi Molėtų rajono VVG Valdybos ir vadovaujantis šiais pasiūlymais (kurie atitiks Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių reikalavimus), bus rengiamas pasiūlymas Žemės ūkio ministerijai.

Projektinių pasiūlymų laukiame iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Projektinio pasiūlymo Sumanių kaimų priemonei forma.

Daugiau informacijos apie sumanius kaimus galite rasti:

https://zur.lt/wp-content/uploads/2022/04/Sumanus-kaimai-2022-03-21_Ka-pasesi_I.-Javiciene_final.pdf

https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/sumanaus-kaimo-projektai-kelias-i-pokycius