KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINES IDĖJAS SUMANIŲ KAIMŲ STRATEGIJAI

Atsižvelgiant į tai, jog naujuoju finansavimo laikotarpiu priemonė “Sumanieji kaimai” yra viena iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM administruojamų Kaimo plėtros strateginio plano intervencinių priemonių ir tinkami pareiškėjai teikti Sumanaus kaimo Strategiją – Vietos veiklos grupės, todėl remiantis priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklėmis,

kviečiame teikti projektines idėjas, kurios galėtų tapti Molėtų rajono Sumanaus kaimo Strategijos dalimi.

Šis kvietimas galioja nuo 2024.04.04 8:00 val. iki 2024.04.19 15:00 val.

Remiantis Molėtų rajono vietos veiklos grupės “Keisdamiesi keičiame” 2023 – 2027 m. vietos plėtros Strategija bei jai parengti atliktu tyrimu, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu planu, rajono specifika bei išgirstomis diskusijomis pristatant naujo laikotarpio priemonę “Sumanieji kaimai”,

numatomos Molėtų rajono Sumanaus kaimo strategijos temos:

  1. Vietos ekonomika;
  2. Aplinkosauga ir klimato kaitos pokyčių švelninimas (horizontali tema, kuri turi būti taikoma visose Strategijose).

Čia galima susipažinti su priemonės pristatymu ir pagrindiniais reikalavimais Strategijai ją sudarysiantiems Projektams:

Naudingas taip pat gali būti 2022 metais Vietos veiklos grupių tinklo parengtas Sumanių kaimų planas.

Teikiant projektinę idėją svarbu: