Renginiai

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. balandžio 28 d. 14:00 val. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimas vyks adresu Sporto g. 64, Molėtai (Vila Kelmynė).

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.

3. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.

4. Kiti einamieji klausimai.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.04.19 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.
3. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.
4. Dėl naujo darbuotojo priėmimo.
5. Dėl Parengiamosios VPS paramos paraiškos.
6. Kiti einamieji klausimai.
 
Kilus klausimams galima rašyti el.paštus moletuvvg@gmail.com arba skambinti 8683 07866.

VVG valdybos posėdis

VVG valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.03.30 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl 15 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
2. Kiti einamieji klausimai.
 
Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr.14 priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“. 

Posėdis vyks 2022-03-30 16:30 val.  per MS Teams platformą.

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el.paštu.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

2022 m. kovo 16 d. organizuojamo mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams tema „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Mokymai vyks adresu Inturkės g. 4, Molėtai (Molėtų rajono viešoji biblioteka, 4 aukštas).

Mokymų darbotvarkė. Lektorius - Mindaugas Kiznis.

Daugiau informacijos ir registracija el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel. 868307866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto pakartotinis posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr.13 priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. 

Posėdis vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2022-03-07 9:00 val. iki 2022-03-14 16:00 val.

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el.paštu.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. vasario 17 d. 14:00 val. organizuojamas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas).

Darbotvarkė:

1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

2. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" įstatų pakeitimo.

3. Dėl naujų narių priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo.

4. Dėl naujos VVG valdybos ir VVG pirmininko rinkimų.

5. Kiti einamieji klausimai.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr.13 priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. 

Posėdis vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2022-02-11 16:00 val. iki 2022-02-21 15:00 val.

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el.paštu.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.02.14 14:00 val. adresu Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukštas).

Darbotvarkė:

1. Dėl neeilinio visuotinio VVG narių susirinkimo organizavimo.

2. Dėl naujų VVG narių priėmimo.

3. Kiti klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal kvietimo Nr.13 priemones „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir „Neformalaus ugdymo gerinimas, įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“.

Posėdis vyks rašytinės procedūros būdu nuo 2022-01-31 13:00 val. iki 2022-02-06 16:00 val.

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el.paštu.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Posėdis vyks nuo 2022 m. sausio 24 d. 15:00 val. iki 2022 m. sausio 27 d. 15:00 val. el.paštu.

Darbotvarkė:

1. Dėl Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2021 metus tvirtinimo.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Posėdis vyks 2021.12.14 nuo 16:00 val. Molėtų r. viešosios bibliotekos Konferencijų salėje (adresu Inturkės g. 4, Molėtai, IV aukštas).

Darbotvarkė:

1. Dėl 14 kvietimo dokumentų tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

1 2 3 ... 12

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius