Renginiai

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Birželio 18 d. 9:00 - 17:00 val. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai".  Lektorė Daiva Kulienė, Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro direktorė.

Mokymų dienotvarkė.

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Kviečiamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra.               

Susirinkimas vyksta  iki 2020 04 30 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com.               

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r.VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Rašytinė VVG visuotinio narių susirinkimo procedūra vykdoma išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

Molėtų r. VVG nariai kviečiami iki 2020 m. balandžio 30 d. 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com balsuoti posėdžio darbotvarkės klausimais. 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo.

4. Dėl VVG narių sąrašo tvirtinimo.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

 

Gruodžio 5 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje“; Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. 

Preliminari mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

 

Lapkričio 19 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai“; Lektorė Justina Ramašauskaitė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė. 

Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis 2019.10.10

2019 m. spalio mėn. 10 d., ketvirtadienį, Molėtų r. vietos veiklos grupė organizuoja Kvietimo Nr.6 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai).  Pradžia 15:00 val.  

Posėdžio darbotvarkė 

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ narių visuotinį susirinkimą!
2019 m. birželio mėn. 13 d., ketvirtadienį, 15 val. VVG administracijos patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pasirengimo tarpiniam VPS įgyvendinimo vertinimui.

2. Dėl K. Šeškausko atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų.

3. Dėl naujo valdybos nario iš verslo sektoriaus rinkimų.

4. Dėl  naujų VVG narių priėmimo.

5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės mėn. 09 d., ketvirtadienį, Molėtų r. vietos veiklos grupė organizuoja Kvietimo Nr.4 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai).  Pradžia 15:00 val.  vyks iki 17:00 val.

Posėdžio darbotvarkė 

Po posėdžio nuo 17:00 val. vyks pakartotinis visuotinis narių susirinkimas (Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai)). 

Susirinkimo darbotvarkė

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ narių visuotinį susirinkimą!
2019 m. balandžio mėn. 29 d., pirmadienį, 16 val. Susirinkimas vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje (II aukštas, Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“  veiklos ataskaita už 2018 metus;

2. Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“  finansinė ataskaita už 2018 metus;

3. Pranešimas apie balandžio 25 d. vykusio Vietos veiklos grupių tinklo visuotinio  susirinkimo priimtus sprendimus;

4. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!
2019 m. balandžio mėn. 23 d., antradienį, 15:00 val. VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai). Planuojamas iki 19 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo.

2. Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2018 metus.

3. Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.

4. Dėl vietos projektų kvietimo Nr.5 organizavimo 2019 metais  priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-10 ir LEADER-19.2-SAVA-8.

5. Dėl kvietimo Nr.5 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-3, LEADER-19.2-SAVA-6.

6. Dėl dalyvavimo VVGT ataskaitiniame susirinkime 2019 m. balandžio 25 d.

5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus valdybos narius aktyviai dalyvauti!

 

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ rengia konferenciją „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“, kurios metu bus aptariamas Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. įgyvendinimas ir priemonės, skirtos trumpųjų maisto tiekimo grandinių „nuo lauko iki stalo“ bei vietinio maisto sistemų kūrimui, ypatumai. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu bus pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda.

Maloniai kviečiame  visus dalyvauti konferencijoje, kuri vyks 2019 m. kovo 23 d. 11 val. Inturkėje, Molėtų rajone.  Konferencijos vieta: VšĮ „Bendrystės centras“ patalpose adresu Paplūdimio g. 2, Inturkės k., Inturkės seniūnija, Molėtų rajonas.

Maloniai prašome patvirtinti dalyvavimą registruojantis el. paštu moletuvvg@gmail.com iki kovo 13 d. 11.00 val.

Konferencijos organizatoriai:

Molėtų rajono Vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“

Kontaktinis asmuo: Violeta Navickienė, 868307866

Preliminari renginio programa

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!
2019 m. sausio mėn. 23 d., trečiadienį, 15:00 val. VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai). Planuojamas iki 19 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų paraiškų vertinimo situacijos, teiktų  kvietimams Nr.1, Nr.2 ir Nr.3.

2. Dėl vietos projektų kvietimų Nr.4 ir Nr.5 organizavimo 2019 metais.

3. Dėl Kvietimo Nr.4 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-5, LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-10.

4. Dėl metinės konferencijos 2019 m. kovo mėn. dienos, vietos ir galimų lektorių parinkimo.

5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus valdybos narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866. Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Gruodžio 19 d. vyks mokymai tema „Bendradarbiavimo tinklai, savanorystės organizavimas bendruomenėse. Teisinė bazė ir praktika

Kviečiame visus į mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Gruodžio 5 d. vyks mokymai tema „Verslo plano rengimas“.

Kviečiame visus į mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Lakričio 28 d. vyks mokymai tema „Socialinio ir bendruomeninio verslo ypatumai, verslo veikimo būdai ir modeliai“.

Kviečiame visus į lapkričio 28 d. mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Lakričio 15 d. prasideda mokymų ciklas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams. Pirmoji mokymų tema „Viešųjų pirkimų organizavimas“.

Kviečiame visus, kurie jau pateikėte pagal VPS priemones projektus ir tuos kurie dar planuojate teikti, į lapkričio 15 d. mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com
1 2 3 ... 8

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

Patvirtintas dar vienas kvietimo Nr. 7 vietos projektas

2020 m. liepos 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-242 patvirtintas Kvietimo Nr.7 Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ pateiktas projektas "Stacionarios orientavimosi trasos – vaikų ir jaunimo aktyvaus sporto ir laisvalaikio erdvė" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-J-7-1-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 15 772,00 dydžio parama su 80 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 13 406,20 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 365,80 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Renginių kalendorius