Renginiai

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .
REGISTRACIJA iki 2021 m. sausio 11 d.: https://forms.gle/WE8PWFMd9QDkcD246
Užsiregistravusieji el.pašto adresu gaus registracijos patvirtinimą ir nuorodas į seminaro transliaciją. 

Mokymai apie socialinio verslo rinkodarą

Mokymai apie socialinio verslo rinkodarą

Kviečiame dalyvauti

2020 m. spalio 21 d. 9:00 - 17:00 val. Toliejų bendruomenės centre vyksiančiame mokomajame renginyje iš socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklo Molėtų kraštui.

Šis mokomasis renginys - dalis projekto "Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą", kurį koordinuoja Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Renginio programa.

Registracija: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel. 8 383 51061.

 

 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. nuo 9:00 val. vyks mokymai
„Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".
 
Vieta: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salė
(Vilniaus g. 44, Molėtai, III aukštas)
Būtina dėvėti kaukę, bus laikomasi visų saugumo reikalavimų.
 
Lektoriai:
Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė,
Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.
 
Mokymų dienotvarkė čia.
 
Kviečiame registruotis telefonu +370 683 07866 arba el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Birželio 18 d. 9:00 - 17:00 val. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai".  Lektorė Daiva Kulienė, Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro direktorė.

Mokymų dienotvarkė.

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Kviečiamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra.               

Susirinkimas vyksta  iki 2020 04 30 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com.               

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r.VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Rašytinė VVG visuotinio narių susirinkimo procedūra vykdoma išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

Molėtų r. VVG nariai kviečiami iki 2020 m. balandžio 30 d. 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com balsuoti posėdžio darbotvarkės klausimais. 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo.

4. Dėl VVG narių sąrašo tvirtinimo.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

KVIETIMAS

Kviečiame Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“

valdybos narius į posėdį.

2020 m. rugsėjo mėn. 16 d., trečiadienį, 15:00 val.

Posėdžio vieta: Molėtų viešosios bibliotekos patalpose - konferencijų salėje (4 aukštas). Adresas: Inturkės 4, Molėtai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtųrajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.(aktuali     redakcija nuo 2019.12.17) keitimo.

2. Kiti klausimai.

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866.

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

 

Gruodžio 5 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje“; Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. 

Preliminari mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

 

Lapkričio 19 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai“; Lektorė Justina Ramašauskaitė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė. 

Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis 2019.10.10

2019 m. spalio mėn. 10 d., ketvirtadienį, Molėtų r. vietos veiklos grupė organizuoja Kvietimo Nr.6 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai).  Pradžia 15:00 val.  

Posėdžio darbotvarkė 

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ narių visuotinį susirinkimą!
2019 m. birželio mėn. 13 d., ketvirtadienį, 15 val. VVG administracijos patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pasirengimo tarpiniam VPS įgyvendinimo vertinimui.

2. Dėl K. Šeškausko atsistatydinimo iš valdybos nario pareigų.

3. Dėl naujo valdybos nario iš verslo sektoriaus rinkimų.

4. Dėl  naujų VVG narių priėmimo.

5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

2019 m. gegužės mėn. 09 d., ketvirtadienį, Molėtų r. vietos veiklos grupė organizuoja Kvietimo Nr.4 vietos projektų atrankos komiteto posėdį, kuris vyks Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai).  Pradžia 15:00 val.  vyks iki 17:00 val.

Posėdžio darbotvarkė 

Po posėdžio nuo 17:00 val. vyks pakartotinis visuotinis narių susirinkimas (Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose (Vilniaus g. 48, Molėtai)). 

Susirinkimo darbotvarkė

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ narių visuotinį susirinkimą!
2019 m. balandžio mėn. 29 d., pirmadienį, 16 val. Susirinkimas vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje (II aukštas, Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“  veiklos ataskaita už 2018 metus;

2. Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“  finansinė ataskaita už 2018 metus;

3. Pranešimas apie balandžio 25 d. vykusio Vietos veiklos grupių tinklo visuotinio  susirinkimo priimtus sprendimus;

4. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07877

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

1 2 3 ... 8

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2020.11.30)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras

2020 m. gruodžio 15 d. įvyko nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones", kurio metu buvo pristatytos Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiame“ kvietimo Nr. 9 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones: Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ir  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 bei atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Džiaugiamės šiuolaikinių technologijų pritaikymu viešinant finansavimo galimybes ir bendraujant su potencialiais pareiškėjais laikantis karantino taisyklių.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".

Mokymus vedė lektoriai: Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė, Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.

Mokymų metu sudalyviais angrinėtos tokios temos kaip: vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ nauda regiono ekonomikai ir vietos verslininkams, regioninių (vietos) produktų svarbiausi kūrimo principai, Aukštaitijos tapatumo svarbiausi bruožai ir regioninių produktų kūrimo geroji patirtis, regioninių (vietos) produktų aktualizavimo ir komercinimo galimybės, vietos maisto produktų rinkodaros komplekso kūrimas atsižvelgiant į besikeičiančius klientų poreikius ir panaudojant tinklaveikos kūrimo galimybes, bendradarbiavimo tarp vietos maisto produktų grandinių „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas siekiant patikimai aptarnauti vietos maisto rinką. Vietos maisto sistemų kūrimo geroji patirtis. Taip pat mokymų dalyviai atliko praktines užduotis.
Akimirkos iš mokymų:
   
Molėtų r. VVG informacija
 

Renginių kalendorius