Renginiai

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

 
Posėdis vyks el. paštu nuo 2021.06.16 12:00 val. iki 2021.06.22. 17:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl 12 kvietimo dokumentų tvirtinimo.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Atsižvelgiant į 2021-05-31 gautas pastabas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, 

organizuojamas pakartotinis nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. birželio 8 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas virtualus projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 11 kvietimo priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks rašytine procedūra nuo 2021 m. gegužės 27 d. 10:00 val.  iki 2021 m. birželio 2 d. 16:00 val. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 

Kviečiamas virtualus visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas,

kuris vyks  2021 m. balandžio 22 d. 15:00 val. per "Microsoft Teams" internetinę platformą.

Molėtų r. VVG nariai kviečiami iki 2020 m. balandžio 21 d. 14:00 val. el. paštu moletuvvg@gmail.com patikslinti el. paštą, kuriuo reikalinga atsiųsti virtualaus susitikimo nuorodą.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo.

4. Dėl VVG narių išbraukimo, naujų priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo.

5. Dėl V. Stepanavičiaus prašymo atleisti iš VVG Valdybos nario pareigų ir naujo VVG Valdybos nario išrinkimo.

 

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" ir pagal 10 kvietimo priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. kovo 31 d. 14:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

 

Kviečiame 2021 m. kovo 24 d. 15:00 val.

virtualiai konsultacijai dėl projektų teikimo pagal 11 kvietimo priemones  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Konsultacija vyks per MS Teams platformą.

Nuorodas susitikimui gaus visi užsiregistravę iki kovo 23 d. 17:00 val. čia.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis. 

Posėdis vyksta el.paštu nuo 2021.03.18 16:00 val. iki 2021.03.24 16:00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 2020.11.30) keitimo.
2. Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.
3. Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos  už 2020 m. tvirtinimo.
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.
 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemones „Neformalaus ugdymo gerinimas, priemonė įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks rašytine procedūra (el.paštu) nuo 2021.03.10 8:00 val. iki 2021.03.17 17:00 val.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas skubus virtualus valdybos posėdis.

Posėdis vyks 2021.03.09 15:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl sprendimo nedetalizuoti 9 kvietimo priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8“ FSA esančios 2 lentelės „Vietos projektų atrankos kriterijai“ papunkčio 2.1.3. “Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu.” ir visus 9 kvietimui pagal priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu.

2. Kiti klausimai.

Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis. 

Posėdis vyksta el.paštu nuo 20201 m. kovo 1 d.10:20 val. iki 2021 m.  kovo 4 d. 16:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl 11 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
2. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte.
 
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemones „Neformalaus ugdymo gerinimas, priemonė įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. vasario 23 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.

Posėdis vyksta el.paštu nuo 20201 m. sausio 25 d.10:30 val. iki 2021 m.  sausio 28 d. 13:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas.
 
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.
1 2 3 ... 10

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius