Renginiai

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Posėdis vyks 2021.08.16 16:30 val. adresu Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukštas).

Darbotvarkė:

1. Dėl VSP keitimo tvirtinimo.

2. Kiti klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 12 kvietimo priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

Posėdis vyks 2021.08.16 16:00 val. adresu Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukštas).

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

 
Posėdis vyks el. paštu nuo 2021.06.16 12:00 val. iki 2021.06.22. 17:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl 12 kvietimo dokumentų tvirtinimo.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Atsižvelgiant į 2021-05-31 gautas pastabas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, 

organizuojamas pakartotinis nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. birželio 8 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas virtualus projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 11 kvietimo priemonę "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks rašytine procedūra nuo 2021 m. gegužės 27 d. 10:00 val.  iki 2021 m. birželio 2 d. 16:00 val. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 

Kviečiamas virtualus visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas,

kuris vyks  2021 m. balandžio 22 d. 15:00 val. per "Microsoft Teams" internetinę platformą.

Molėtų r. VVG nariai kviečiami iki 2020 m. balandžio 21 d. 14:00 val. el. paštu moletuvvg@gmail.com patikslinti el. paštą, kuriuo reikalinga atsiųsti virtualaus susitikimo nuorodą.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2020 m. tvirtinimo.

4. Dėl VVG narių išbraukimo, naujų priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo.

5. Dėl V. Stepanavičiaus prašymo atleisti iš VVG Valdybos nario pareigų ir naujo VVG Valdybos nario išrinkimo.

 

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" ir pagal 10 kvietimo priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. kovo 31 d. 14:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

Virtuali konsultacija dėl projektų teikimo

 

Kviečiame 2021 m. kovo 24 d. 15:00 val.

virtualiai konsultacijai dėl projektų teikimo pagal 11 kvietimo priemones  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Konsultacija vyks per MS Teams platformą.

Nuorodas susitikimui gaus visi užsiregistravę iki kovo 23 d. 17:00 val. čia.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis. 

Posėdis vyksta el.paštu nuo 2021.03.18 16:00 val. iki 2021.03.24 16:00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 2020.11.30) keitimo.
2. Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.
3. Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos  už 2020 m. tvirtinimo.
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.
 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemones „Neformalaus ugdymo gerinimas, priemonė įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks rašytine procedūra (el.paštu) nuo 2021.03.10 8:00 val. iki 2021.03.17 17:00 val.

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas skubus virtualus valdybos posėdis.

Posėdis vyks 2021.03.09 15:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl sprendimo nedetalizuoti 9 kvietimo priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8“ FSA esančios 2 lentelės „Vietos projektų atrankos kriterijai“ papunkčio 2.1.3. “Projekto veiklos kuria inovacijas VVG teritorijos lygmeniu.” ir visus 9 kvietimui pagal priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ pateiktus projektus vertinti tik VVG teritorijos lygmeniu.

2. Kiti klausimai.

Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.

Kviečiamas valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis. 

Posėdis vyksta el.paštu nuo 20201 m. kovo 1 d.10:20 val. iki 2021 m.  kovo 4 d. 16:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl 11 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
2. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte.
 
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.
1 2 3 ... 10

Strategija

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Mokymus vedė Rūta Globytė, ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, advokatė, pastaruosius penkerius metus dirbanti darbo teisės srityje.

Dalyviai - potenciaūs vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai - turėjo galimybę išgirsti ne tik teorinius darbo vietų administravimo aspektus, bet ir praktinius pavyzdžius bei patarimus iš lektorės bei jos kolegų darbo praktikos, užduoti konkrečius klausimus.

Mokymų pabaigoje dalyvius aplankė ir apie subsidijavimo programas įdarbinant registruotus bedarbius papasakojo Užimtumo tarnybos Molėtų skyriaus vedėjas Rimvydas Kazlas ir paslaugų darbdaviams konsultantė Meilė Narušienė. Taip pat, informacija apie Molėtų rajono savivaldybės finansuojamą mokyklinio amžiaus jaunimo trumpalaikį įdarbinimą vasaros atostogų metu pasidalino jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė.

Mokymų dienotvarkė ir akimirkos iš mokymų:

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Tarptautinė VVGT konferencija "Leader. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija."

Spalio 6 – 7 dienomis Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (Molėtų rajono VVG) pirmininkė Vaida Saugūnienė ir administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė dalyvavo Kaune vykusioje tarptautinėje Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) konferencijoje „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“

Skaityti plačiau.

Renginių kalendorius