Renginiai

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis dėl projektų, pateiktų pagal 9 kvietimo priemones „Neformalaus ugdymo gerinimas, priemonė įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdis vyks 2021 m. vasario 23 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.

Posėdis vyksta el.paštu nuo 20201 m. sausio 25 d.10:30 val. iki 2021 m.  sausio 28 d. 13:00 val.
 
Darbotvarkė:
1. Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas.
 
Klausimus galima pateikti el.paštu moletuvvg@gmail.com.

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

NUOTOLINIS SEMINARAS - KONSULTACIJA

KVIEČIAME 2021 m. sausio 12 d. 10:00 val.
Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ - KONSULTACIJĄ dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .
REGISTRACIJA iki 2021 m. sausio 11 d.: https://forms.gle/WE8PWFMd9QDkcD246
Užsiregistravusieji el.pašto adresu gaus registracijos patvirtinimą ir nuorodas į seminaro transliaciją. 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis
Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl pareiginių algos koeficientų patvirtinimo.
 
Posėdis vyksta el.paštu nuo 2020.12.14 14:00 val. iki 2020.12.17 15:00 val.
 
Posėdžio darbotvarkė.
Klausimus galima pateikti el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones".

Nuotolinis seminaras "Projektų teikimo aspektai pagal paprasto kvietimo Nr. 9 priemones".

Nuotolinis seminaras vyks per Zoom platformą 2020 m. gruodžio 15 d. 3-imis etapais :

9:30  projektų teikimas pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;

10:30 projektų teikimas pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;

11:30 projektų teikimas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kiekvienos iš dalių trukmė iki 30 min.

Užsiregistravusieji gaus patvirtinimą el.paštu ir nuorodą į seminarą.

Registracija: https://forms.gle/aTWiRUZ9VrUiJGCJ8

Daugiau informacijos el.paštu moletuvvg@gmail.com arba mob.tel. 8683 07866

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis
Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl kvietimų  Nr. 9 ir Nr. 10 dokumentų patvirtinimo.
Posėdis vyksta el.paštu nuo 2020.12.01 13:00 val. iki 2020.12.04 14:00 val.
Posėdžio darbotvarkė.
Klausimus galima pateikti el. paštu moletuvvg@gmail.com .

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 17 d. 8:00 val. iki 2020 m. lapkričio mėn. 19 d. 16:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės procedūros būdu dėl VšĮ „Stipri šeima“ vietos projekto „Edukacinio centro, skirto Molėtų rajono šeimoms, kūrimas“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-8-2-2020), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) patikslintų atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo.

 Posėdžio darbotvarkė.

Kilus klausimams galima klausti el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.

 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (aktuali redakcija nuo 2019.12.17) keitimo.

Posėdis vyksta el. paštu nuo 2020-10-30 14:30 val. iki 2020-11-04 15:00 val.

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimus galima pateikti el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" dalyvavimo kaip pagrindinis pareiškėjas rengiant, teikiant ir įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą.

Posėdis vyksta el. paštu nuo 2020-10-21 14:00 val. iki 2020-10-27 15:00 val. el. paštu.

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimus galima pateikti el. paštu moletuvvg@gmail.com.

Mokomasis renginys iš socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklo

Mokomasis renginys iš socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklo

Kviečiame dalyvauti

2020 m. spalio 21 d. 9:00 - 17:00 val. Toliejų bendruomenės centre vyksiančiame mokomajame renginyje iš socialinio verslo rinkodarinių renginių ciklo Molėtų kraštui.

Šis mokomasis renginys - dalis projekto "Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą", kurį koordinuoja Utenos regiono vietos veiklos grupė.

Renginio programa.

Registracija: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel. 8 383 51061.

 

 

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

Kviečiame Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“

valdybos narius į posėdį.

2020 m. rugsėjo mėn. 16 d., trečiadienį, 15:00 val.

Posėdžio vieta: Molėtų viešosios bibliotekos patalpose - konferencijų salėje (4 aukštas). Adresas: Inturkės 4, Molėtai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos plėtros strategijos „Molėtųrajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.(aktuali     redakcija nuo 2019.12.17) keitimo.

2. Kiti klausimai.

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866.

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Rugsėjo 14 d. nuo 9:00 val. vyks mokymai
„Vietos maisto produktų grandinės „Nuo lauko iki stalo“ kūrimas ir palaikymas".
 
Vieta: Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salė
(Vilniaus g. 44, Molėtai, III aukštas)
Būtina dėvėti kaukę, bus laikomasi visų saugumo reikalavimų.
 
Lektoriai:
Vilma Atkočiūnienė, Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos profesorė,
Rimantas Čiūtas, Kanapių augintojų,perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos direktorius.
 
Mokymų dienotvarkė čia.
 
Kviečiame registruotis telefonu +370 683 07866 arba el. paštu moletuvvg@gmail.com.
1 2 3 4 ... 10

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius