Renginiai

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 21 d. 15:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 15:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimai užduodami el.paštu moletuvvg@gmail.com.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Nuo 2020 m. liepos mėn. 28 d. 8:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 3 d. 16:00 val. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.8  metu priemonei "Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl kvietimo Nr. 8 teikti paprastus vietos projektus priemonės  „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5  finansavimo sąlygų aprašo priede Nr.1 "Vietos projekto paraiškos forma" pastebėtos techninės klaidos taisymo ir patikslinto dokumento tvirtinimo bei kvietimo pratęsimo.

Virtualaus posėdis vyksta nuo liepos 20 d. 15:00 iki liepos 23 d. 12:00 val. 

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  kvietimo Nr. 8 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės  „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5  finansavimo sąlygų aprašo priede Nr.1 "Vietos projekto paraiškos forma" pastebėtos techninės klaidos taisymo ir patikslinto dokumento tvirtinimo. 
 
   2. Dėl  kvietimo Nr. 8 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonės  „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5  skelbimo galiojimo termino pratęsimo. 
 
Dokumentai susipažinimui pateikti valdybos nariams el. paštu.
Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Birželio 18 d. 9:00 - 17:00 val. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema "Aukštaitijos regioninis produktas, jo rinkodara ir šiuolaikinio turisto poreikiai".  Lektorė Daiva Kulienė, Molėtų turizmo ir verslo informavimo centro direktorė.

Mokymų dienotvarkė.

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07866, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com 

Molėtų r. VVG informacija

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. gegužės 25 d. - birželio 1 d. organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu priemonei „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl kvietimo Nr. 8 dokumentų patvirtinimo.

Posėdis vyksta 2020-05-07 19:20 val. iki 2020 m. gegužės 14 d. 15.00 val. el.paštu.

Darbotvarkė:
1.  Dėl posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.
2.  Dėl kvietimo Nr.8 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2.-SAVA-10, LEADER-19.2.-SAVA-3 ir LEADER-19.2.-SAVA-5.
3. Dėl kvietimo Nr. 8  galiojimo termino nuo 2020-05-19 8:00 val. iki 2020-07-20 15:00 val.
 
Dokumentai pateikti valdybos nariams el. paštu.
Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2020.04.23

Kviečiamas visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas rašytine procedūra.               

Susirinkimas vyksta  iki 2020 04 30 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com.               

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 23 -30 d. organizuojamas visuotinis Molėtų r.VVG narių susirinkimas rašytine procedūra elektroniniu paštu.

Rašytinė VVG visuotinio narių susirinkimo procedūra vykdoma išimties tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai.

Molėtų r. VVG nariai kviečiami iki 2020 m. balandžio 30 d. 14:00 val. el.paštu moletuvvg@gmail.com balsuoti posėdžio darbotvarkės klausimais. 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimo.

4. Dėl VVG narių sąrašo tvirtinimo.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo nuotoliniu būdu (rašytinės procedūros būdu per el.paštą) ir procedūros aprašo ir VVG veiklos bei finansiniės ataskaitųuž 2019 m. patvirtinimo.

Posėdis vyksta el.paštu nuo 2020 m. balandžio 15 d.  16:00 val. iki 2020 m. balandžio 22 d. 16:00 val.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo nuotoliniu būdu (rašytinės procedūros būdu per el.paštą) ir procedūros aprašo patvirtinimo. 

2.  Dėl VVG veiklos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo.

3.  Dėl VVG finansinės veiklos ataskaitos  už 2019 m. tvirtinimo.

Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

2020-04-10 organizuojamas projektų atrankos komiteto posėdiskuris vyks rašytinės procedūros būdu. Posėdžio metu bus nagrinėjamos Kvietimo Nr.7  metu pateiktos vietos projektų paraiškos. Šio posėdžio metu patvirtinti vietos projektai keliaus į sekantį tinkamumo vertinimo etapą. 

Posėdžio darbotvarkė.

Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir Lietuvoje paskelbtą karantiną  bei Žemės ūkio ministerijos priimtus sprendimus skelbiamas skubus virtualus valdybos posėdis dėl kvietimo Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 skelbimo galiojimo termino pratęsimo.

Virtualus posėdis vyksta nuo 2020 m. kovo 18 d. 12:00 val. iki 2020 m. kovo 19 d. 15:00 val.

Posėdžio darbotvarkė: 
1. Dėl  kvietimo Nr. 7 teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 skelbimo galiojimo termino pratęsimo.  
 
Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis
Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl  kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo.
Virtualus posėdis vyksta nuo 2020 m. kovo 3 d. 13:00 val. iki  2020 m. kovo 10 d. 13:00 val. el.paštu.
 
Susirinkimo darbotvarkė: 
1.  Kaimo vietovių VPS metinės ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas.
 
Dokumentai pateikti valdybos nariams el. paštu.
Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

Skelbiamas virtualus valdybos posėdis dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001) priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo skelbimo keitimo.

Virtualaus posėdis vyksta nuo 2020 m. vasario 25 d. 15:00 val. iki  2020 m. vasario 27 d. 23:00 val.

Posėdžio darbotvarkė: 

1.  Kvietimo teikti vietos projektus Nr.7 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001) priemonės „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo skelbimo keitimas. 
 
El.paštu valdybos nariams pateiktas aiškinamasis raštas.
Klausimai pateikiami el.paštu moletuvvg@gmail.com 
1 2 3 4 5 ... 10

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius