Informacija apie vietos projektus

Įgyvendintas projektas "Bendrystės jėga"

Įgyvendintas projektas "Bendrystės jėga"

Šią vasarą ,,LEADER“ dėka buvo organizuoti trys žygiai - stovyklos ,,Bendrystės jėga“. Per šiuos žygius įveikta per 300 km dviračiais, o kiek numinta kojomis vaikštant po Dubingių, Skrebulių, Mindūnų,... apylinkes! Vaikai ir jaunimas turėjo galimybę su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Laura Leškevičiūte keliauti prie Šakymo rezervato, su Asvejos regioninio parko vyr. specialiste Jolanta Naruševičiūte darė gerąjį darbelį. Iš Dubingių su dviračiais keliavome į Skrebulių kaime esantį Žalvario parką. Ten čiuožė į vandenį, šaudė, išbandė baimės faktorių, apsilankė kreivų veidrodžių karalystėje, dalyvavo diskotekoje,.... ,,Mamų koplytėlėje“ susimąstė apie savo mamas ir sužinojo taisyklę, kad mama visada teisi. Toliau kelionę tęsėm į Molėtus. Ten turėjo orientacines varžybas. Reikėjo surasti Masinių žydų žudynių vietą, Sizifo akmenį, perskaityti laišką Lietuvai, pasimatuoti Žvejo batus,.... Iš Molėtų dviračiais pasiekėme prie Virintų ežero esantį Valančių kaimą. Aplankytas Etnokosmologijos muziejus, dalyvauta keramikos edukacijoje, kurią vedė Erika Andrukonienė. Tai - nepaprasto gerumo ir nuoširdumo žmogus, vaišintasi garsiąja ir gardžiąja Mindūnų žuviene, kurioje su kiekvienu apsilankymu vis daugiau žuvies rasdavome, aplankytas Mindūnų bokštas. Bendrauta, žaista, dainuota, vakarota prie laužo po žvaigždėmis,....

Apibendrinant šiuos tris žygius, dėkoju visiems savanoriams vadovams, šauniems vaikams, savanoriams tėveliams, draugams, kolegoms, kurie pervežinėjo daiktus iš vienos nakvynės vietos į kitą, virė arbatą, gamino šaltibarščius,.... Tiems, kuriems negaila buvo pievos lopinėlio palapinėms pasistatyti, o Žalvario parko šeimininkams už apartamentus. Ačiū ir automobilių vairuotojams, kurie, pamatę dviračių virtinę, pralenkdami pristabdė, bet dažniausiai automobilių numeriai, deja, buvo ne lietuviški. Labai smagu keliauti dviračiais, bet Molėtų rajone vis tik dar labai sudėtinga tai daryti.

Projekto savanorė Jolita Kuncevičienė

Spalvų vėsoką vasarą Verbiškėse netrūko

Spalvų vėsoką vasarą Verbiškėse netrūko

         Verbiškių bendruomenės centre vasarą buvo pats darbymetis. Pora mėnesių buvo vykdomi du projektai, todėl pradedant penktadieniu ir baigiant sekmadieniu darbščiosios verbiškietės ir siuvo ir mankštinosi.  Gal kiek ir nepatogu vasarą tiek veiklų, tačiau kitaip nebuvo galima: Molėtų vietos veiklos grupės parengta Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija turi būti užbaigta iki rugpjūčio 30 dienos. Bet jei labai nori, juk randi laiko? Pirmu etapu susipirkę visą reikalingą įrangą, liepos trečią dieną startavome su nemokamais siuvimo kursais. Kartu pasimokyti kvietėme ir kaimyninių bendruomenių atstovus: iš Suginčių, Skudutiškio, Padvarnių, Levaniškių kaimų. Mokėmės įvairios skiautinių siuvimo technikos: rąstinės trobos, žvaigždės, katedros langų siuvimo. O artišoko technika, vėliau dalyvių, nestokojančių jumoro jausmo, pervadinta -  iš arti šokas. Visus savo darbus  aprašėme pavyzdinių gaminių aplanke, jame sudėtos ir iškarpos, nuotraukos. Greitai prabėgdavo „pamokoms“ skirtas laikas, todėl namų darbų turėjome nemažai. Pamažu kaupėsi patys margaspalviai dirbiniai: pagalvėlės, pirštinės, peteliškės, puodkėles, krepšiai, šlepetės.  Pamažu dėliojosi ir daina: gal ir teks ardyt , gal ir ne ne ne... Šį šeštadienį kursai baigėsi, bet svajonės toliau siūti - ne. Jau planuojame siuvinius Rudens mugei, nedrąsiai dėliojame mintis bendruomeninio verslo pradžiai, todėl projektas “Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse“ -  puikus atramos taškas.  

Verbiškių bendruomenės centro informacija

BENDRUOMENINIO VERSLO GEROSIOS PATIRTIES PAMOKOS

BENDRUOMENINIO VERSLO GEROSIOS PATIRTIES PAMOKOS

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ 2015 m. birželio 25 d. suorganizavo susitikimą su Vilkyškių bendruomenės atstovu Bartu Giedraičiu. Susitikime buvo kalbama apie vaistinių augalų verslo organizavimo gerąją patirtį, kuri labai domina molėtiškius.

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ ėmėsi įgyvendinti vaistažolių verslo projektą. Projektas finansuojamas iš LEADER programos lėšų.

Plačiau skaitykite čia

Įvykdytas Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimo projektas

Įvykdytas Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimo projektas

              Molėtų krašto muziejus  įgyvendino vietos projektą „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“, finansuotą pagal Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“, parengtą  pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategiją. Bendra projekto vertė 69663,75 Eur. Projekto partneris Molėtų rajono savivaldybė prisidėjo piniginiu įnašu.
                Projekto tikslas propaguoti vertingiausią regiono kultūrinį paveldą – Videniškių baltųjų augustinų vienuolyno pastatą, įkuriant originalų sakralinių amatų centrą ir Vienuolyno muziejų, kuriame reprezentuojama žymių Lietuvos kunigaikščių Giedraičių bei vienuolyno istorija. Projektu siekiama sugrąžinti sovietiniais laikais užtušuotus istorijos bei sakralinės kultūros dalykus, saugoti puoselėti iki mūsų dienų išlikusį vertingiausią paveldą, taip sukuriant paslaugas kultūrinio turizmo infrastruktūrai, pritaikytą „gyvosios istorijos“ ir kultūros sklaidą. Tuo tikslu buvo parengta ir išleista Arimetos Vojevodskaitės knyga „Istorinis pasakojimas apie Videniškius“ .
           Vienuolyno pastate veiklą pradėjo trys vietos dvasią atitinkantys amatai: tradicinių renginių organizavimas (Palaimintojo Mykolo Giedraičio dienos), žvakių liejimo ir kalėdaičių (plotkelių) kepimo.  Tradicinių renginių organizavimo amatas, propaguojantis Palaimintojo Mykolo Giedraičio kultą, leis Videniškių vienuolyną paversti piligrimų ir turistų traukos vieta.
             Žvakių liejimo amatas demonstruojamas itin originaliai, sukūrus būtent Videniškių istorijos simbolius-suvenyrus: Palaimintojo Mykolo Giedraičio skulptūrėles, kunigaikščių Giedraičių herbo, suvenyrus su Videniškių vienuolyne rezidavusių Baltųjų Augustinų simboliu – širdies ir kryžiaus – ženklu, Videniškių bažnyčioje esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdais, architektūrinio vienuolyno ir bažnyčios ansamblio vaizdu. Taip pat įtraukta Krikšto žvakė, siekiant pritraukti daugiau lankytojų bei suteikiant šiam amatui praktinę reikšmę.
               Kalėdaičių (plotkelių) kepimas ypač išskirtinis amatas – Videniškių vienuolynas viena iš tų retų vietų Lietuvoje, kur bus galima gyvai stebėti šį procesą ir pačiam jame dalyvauti. Kalėdaičių grafiniai atvaizdai sukurti interpretuojant Palaimintojo Mykolo Giedraičio, Videniškių bažnyčioje esančių paminklinių dailės paveikslų atvaizdus, architektūriniu bažnyčios ansamblio vaizdus.

Pirmasis etapas įveiktas sėkmingai

Pirmasis etapas įveiktas sėkmingai

                  Verbiškių bendruomenės centras pavasarį nuveikė pradinius darbus  projekto “Veiklios bendruomenės puoselėjimas Verbiškėse”  tolimesnei veiklai.
                      Kovo mėnesį įvyko renginys, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su numatytomis projekto veiklomis.
                      Šio įgyvendinamo projekto iššūkiu bendruomenei tapo taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paprastai sakant, pirmiausia darbai, prekės ar paslaugos, tik vėliau lėšos iš Agentūros. Toks būdas pirkimus labai apsunkino. Džiaugiamės, jog didžiausiai išlaidų daliai – langų ir durų keitimui salėje – pavyko rasti darbų vykdytojus (UAB Euro langai), kurie sutiko laukti lėšų.  Kitoms prekėms įsigyti, kai nepavykdavo susitarti su tiekėjais, pasitarus projekto rengimo grupei, skirtos lėšos iš bendruomenės bendrų lėšų, taip pat skolintasi iš bendruomenės narių.
                      Įvykdžius šias procedūras, pateikti viešųjų pirkimų ir atliktų nemokamų savanoriškų darbų dokumentai vertinimui Molėtų rajono vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame”. Gavus įvertinimus, pateiktas mokėjimo prašymas. Nors mokėjimo prašymo vertinimas  vyko sklandžiai, karts nuo karto pasiekdavo gąsdinančios žinios apie lėšų užšaldymą visiems vykdomiems projektams. Todėl gegužę gavus lėšas džiugesiui nebuvo ribų. Judam į priekį.
                      Šiuo etapu bendruomenė įsigijo siuvimo reikmenis, siuvimo mašinas su stalais, vaikų žaidimų kampelio prekes bei pasikeitė langus ir duris. Projekto partneriui Molėtų rajono savivaldybės administracijai skirus papildomą finansavimą visas įsigytas turtas apdraustas, laikantis vietos projekto sutarties reikalavimų.
                      Gavus lėšas, dar įsigyta lyginimo įranga. Dabar atliekami nemokami savanoriški darbai, o liepos 3 dieną prasideda kursai.  
 
Verbiškių bendruomenės centro informacija

KAIMO GYVENTOJAI APIE VAISTAŽOLIŲ VERSLĄ

KAIMO GYVENTOJAI APIE VAISTAŽOLIŲ VERSLĄ

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“  įgyvendina vaistažolių verslo projektą, kuris finansuojamas iš LEADER programos lėšų. Bendruomenės vadovai, siekdami  išsiaiškinti vietos gyventojų nuomonę, kaip geriau organizuoti vaistažolių verslą ir numatyti teisingus veiksmus ateičiai, atliko apklausą. Gauti atsakymai leidžia realiau įvertinti pradėto verslo aplinkybes.

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ įgyvendindama projektą siekia, kad vietos gyventojai (ypač tie asmenys, kurie neturi darbo) imtųsi ūkinės veiklos -  rinktų ir džiovintų natūraliai augančius vaistinius augalus, kurių Žiūrų apylinkėse yra gausu. Todėl anketoje pirmiausia ir buvo paklausta, kokias konkrečiai vaistažoles vietos gyventojai galėtų rinkti savo apylinkėse, jei būtų  organizuotas vaistažolių supirkimas. Gauti atsakymai neleido suabejoti vaistažolių vietos ištekliais.  

Plačiau skaitykite čia

Sėkmingai įgyvendintas ir teikiantis džiaugsmą projektas

Sėkmingai įgyvendintas ir teikiantis džiaugsmą projektas

    Sėkmingai įgyvendintas Suginčių pagrindinės mokyklos inicijuotas projektas ,,Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas Suginčių bendruomenėje“ pagal ,,Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos“ priemonę ,,Jaunimo aktyvumo didinimas ir integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas“.  Įgyvendinti visi projekte numatyti tikslai ir uždaviniai, o projekto veiklos, racionalus išteklių panaudojimas pranoko kaimo bendruomenės lūkesčius. Suginčių mokyklos seno sporto aikštyno vietoje įrengta universali sporto aikštelė, pastatyti originalūs lauko treniruokliai, atnaujintas futbolo aikštė.

Baigiamas vykdyti projektas „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“

Baigiamas vykdyti projektas „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“

                Kijėlių kaimo bendruomenė pateikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ (Nr.LEADER-13-MOLĖTAI-03-007) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamam Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nariai mokosi žoliauti

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nariai mokosi žoliauti

                     2015 m. gegužės 30 d. „Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenėje pagal vaistažolių verslo projektą „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą“ vyko renginys, skirtas apmokyti vaistažolių rinkėjus.  Renginio tema „Vaistingieji augalai, jų rinkimas, saugojimas ir džiovinimas“. 
                      Džiugu, kad tokie mokymai sudomino nemažai kaimo jaunimo. Visi susirinkusieji išklausė paskaitą apie vaistinguosius augalus, teisingą jų rinkimą, paruošimą džiovinimui ir patį džiovinimą, apie pakavimo medžiagas ir saugojimą, apie galimas klaidas ir jų pasekmes.
                      Po paskaitos vyko gyva diskusija apie įvairių augalų panaudojimo galimybes. Susirinkę vyresnės moterys papasakojo ne vieną įdomų liaudišką vaistinių augalų panaudojimo receptą, pasidalino asmenine vaistažolių naudojimo ir jų veiksmingumo patirtimi. Bandėme savo turimas žinias apie vaistingųjų augalų gerąsias savybes pasitikrinti pagal mokslinę literatūrą – „Vaistinių augalų enciklopediją“ , autoriai Valdas Sasnauskas, Ona Ragažinskienė, Silvija Rimkienė. Ir buvome maloniai nustebinti, kad liaudies išmintis ir patirtis retai kada toli nuklysta nuo mokslinių žinių.
                      Įdomiausia mokymų dalis buvo mokomieji žoliavimai, kurie vyko Žiūrų, Pečiulių kaimų pievose ir Limino ežero pakrantėje. Čia praktiškai mokėmės pažinti augalus, įsiminti jų pavadinimus. Mokėmės atskirti reikiamą augalą iš keleto panašių, stengėmės išmokti ir jų pagrindines gydomąsias savybes, įsidėmėti augimvietes. Tuo pačiu metu susipažinome ir su artimiausių teritorijų žaliaisiais turtais, stebėjomės jų gausa.
                      Puikiai ir turiningai praleidome paskutines pavasario dienas. Suplanavome, kur vasarą galėsime pasirinkti žydinčių vingiorykščių ir jonažolių, lipikų, dilgėlių ir dar daug kitokių vaistažolių. Namo parsinešėme ne tik kvapnių žemuogių žiedų arbatai, bet ir daug naujų žinių, įspūdžių, norą tobulėti, dar daugiau sužinoti bei puikią nuotaiką.

Žiūrų kaimo bendruomenės "Žiūrai ir kaimynai" informacija

Atidaryta Kijėlių sporto aikštelė

Atidaryta Kijėlių sporto aikštelė

              Penktadienį Kijėlių kaime vyko smagi Kijėlių sporto aikštelės atidarymo šventė, sukvietusi į bendrą būrį ne tik Kijėlių kaimo gyventojus, bet ir Kijėlių specialiojo ugdymo centro bendruomenę. Aikštelė pastatyta vykdant projektą „Bendradarbiavimo skatinimas Kijėlių kaimo bendruomenėje, kuriant bendruomenės poreikius tenkinančią infrastruktūrą (sporto aikštelę)“ (Nr.LEADER-13-MOLĖTAI-03-007), prisidėjus labai didele dalimi savanorišku darbu. 

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nariai mokosi verslumo

„Žiūrų ir kaimynų“ bendruomenės nariai mokosi verslumo

     Įgyvendindami vaistažolių verslo projektą „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą“, bendruomenės nariai 2015 m. balandžio 29 d. dalyvavo mokymuose, skirtuose supažindinti potencialius vaistažolių rinkėjus su vaistinių augalų verslo organizavimo gerąja praktika ir galimybėmis įsitraukti į šią veiklą. 3 valandų trukmės renginį vedė projekto konsultantas Rimantas Čiūtas, renginio tema - „Vaistingųjų augalų verslo organizavimo galimybės“. Susirinkusiems žmonėms R. Čiūtas papasakojo apie panašaus socialinio vaistažolių verslo kūrimosi kelią bei patirtas sėkmes ir nesėkmes Pagėgių savivaldybėje Vilkyškių ir Skuodo rajone Šauklių bendruomenėse, kurias jis taip pat konsultavo.

Lektorius atsivežė ir pademonstravo daug įvairių produktų, kuriuos galima būtų gana nesunkiai paruošti iš vietinių žaliavų, turint gerą džiovyklą. Tai ne tik įvairios kvapnios žolelių arbatos ar prieskonių mišiniai, bet ir kiti džiovinti produktai: grybai, įvairios uogos, sėklos, šaknys, džiovintų daržovių sriubos ir milteliai, džiovinti obuoliai, moliūgų cukatai ir obuolių tyrės juostelės. Kai ką galėjome paragauti, bet svarbiausia buvo patiems subrandinti idėjas, kokius produktus galėtume gaminti savo bendruomenėje džiovyklos pagalba. Su konsultantu aptarėme produktų įpakavimus, etikečių dizainą ir jose pateikiamą informaciją. Daug gerų minčių išgirdome vieni iš kitų ir apie džiovintos produkcijos pardavimo galimybes, galimas realizacijos vietas.

Idėjų daug, įgyvendinimo būdai lyg ir suprantami, naši džiovykla jau „ranka pasiekiama“,  bet...  Tas nelemtasis „bet“ – tai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bendrieji maisto tvarkymo reikalavimai, kuriuos atitikti turi visi, gaminantys maisto produktus. Kad juos įvykdytume, reikia specialiai įrengti bent minimalias patalpas, kurių mūsų bendruomenė neturi, o pinigų joms pastatyti ir įsirengti – taip pat nėra. Belieka tikėtis ir laukti naujo ES programavimo laikotarpio ir  bendruomenėms palankių projektų, o jau tada visiems susitelkti dar vieno projekto rašymui ir vykdymui, kad užmanytas socialinis vaistažolių verslas galėtų sklandžiai vystytis ir teikti naudą kaimo žmonėms.

Žiūrų kaimo bendruomenė "Žiūrai ir kaimynai" informacija

Baigiamas vykdyti projektas „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“

Baigiamas vykdyti projektas „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę“

               Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija pateikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamam Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

1 2 3

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams ir vykdytojams

Kovo 16 d. įvyko mokymai „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“. Buvo aptarta pažangaus (sumanaus) kaimo vizija ir kontekstas, darbo grupėse išgryninta Molėtų rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenių problematika bei ieškoma kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų inovatyvumo mūsų rajono teritorijoje. Susirinkę dalyviai kūrė inovatyvias idėjas, kurios bus nagrinėjamos kitoje mokymų dalyje.

Utenos apskrities VVG susitikimas

Utenos apskrities VVG susitikimas

Dėl sudėtingos pandeminės situacijos ir darbų gausos,

2022 m. vasario 22 d. vyko nuotolinis Utenos apskrities VVG susitikimas.

Aptartos VVG aktualijos besirengiant parengiamąjai apramai, sumanių kaimų planų rengimui.

Pasidalinta naujienomis ir kaip kam sekasi.

Kitas susitikimas sutartas kovo 22 d. Ignalinoje.

Renginių kalendorius