Informacija apie vietos projektus

BENDRUOMENINIO VERSLO GEROSIOS PATIRTIES PAMOKOS

BENDRUOMENINIO VERSLO GEROSIOS PATIRTIES PAMOKOS

Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ 2015 m. birželio 25 d. suorganizavo susitikimą su Vilkyškių bendruomenės atstovu Bartu Giedraičiu. Susitikime buvo kalbama apie vaistinių augalų verslo organizavimo gerąją patirtį, kuri labai domina molėtiškius.

Šiais metais Molėtų rajono bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai“ ėmėsi įgyvendinti vaistažolių verslo projektą. Projektas finansuojamas iš LEADER programos lėšų.

Plačiau skaitykite čia

Projekto įgyvendinimas bendruomenei „Žiūrai ir kaimynai“ tapo rimtu išbandymu. Pirmą kartą Molėtų rajone kaimo bendruomenė su ES parama imasi verslo projekto, kuriam keliami socialiniai tikslai. Projekto turinį geriausiai nusako pats projekto pavadinimas - „Atskirties mažinimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ištyrimas organizuojant vaistažolių rinkimą ir džiovinimą“.

Natūralu, kad imantis naujos veiklos kyla daug klausimų. Geriausia nežinomus dalykus aptarti su tais, kurie jau turi sukaupę reikiamą patirtį.

Vilkyškių kaimo bendruomenė yra viena iš pirmųjų Lietuvoje, kuri pradėjo bendruomeninį vaistinių augalų džiovinimo ir arbatų gamybos verslą. Todėl Žiūrų bendruomenės vadovai rengdami vaistinių augalų verslo projektą suplanavo susitikimą su šios bendruomenės atstovais.

2015 m. birželio 25 d. suplanuotas susitikimas įvyko. Natūralu, kad pradėdami naują veiklą Žiūrų bendruomenės žmonės turėjo apie ką klausti į svečius atvykusio bendruomeninio verslo atstovo Barto Giedraičio.

Įgyvendindama projektą Žiūrų bendruomenė įsigijo naują, saulės energija maitinamą vaistažolių džiovyklą. Panašią, saulės energiją naudojančią džiovyklą iš Aleksandro Stulginskio universiteto prieš keletą metų gavo ir Vilkyškių kaimo bendruomenė. Susitikime ir sukosi kalba, kaip Vilkyškių bendruomenė sprendė kylančias vaistažolių verslo problemas.

Vilkyškių bendruomenės atstovas Bartas Giedraitis papasakojo, kokias vaistažoles jie renka ir net praktiškai rodė kaip žaliavą džiovina ir ruošia arbatų mišinius.

Kadangi Žiūrų bendruomenės džiovyklos pajėgumai dideli, todėl svečias patarė siekti kuo didesnio džiovinamos žaliavos asortimento. Taip pat svečias atkreipė dėmesį į daugelį vaistinių augalų rinkimo ypatybių, nuo kurių  priklauso produkcijos kokybė.

Verslo sėkmė daug priklauso ir nuo gebėjimo pagamintą produkciją parduoti. Svečias pasidalino savo žiniomis apie naujų produktų kūrimą ir naujos pakuotės sukūrimą. Bartas Giedraitis demonstravo savo bendruomenės arbatas, pasidalino žiniomis, kaip jų bendruomenė kūrė pakuotės dizainą, panaudodami savus išteklius.

Kuriant arbatų pakuotes reikia žinoti, kad yra daug „valdiškų“ reikalavimų: svarbu žinoti, kokia informacija yra privaloma ir kokią žinią galima pateikti vartotojui ant arbatos pakuotės. Pavyzdžiui, draudžiama (nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo keista) ant pakuotės nurodyti nuo kokių ligų arbata gali apsaugoti.

Natūralių žolelių arbatų mišinių pardavimas taip pat nėra paprastas dalykas. Arbatų pardavėjas turi gerai išmanyti savo parduodamą produkciją, nes daugelis pirkėjų įsigydami arbatas klausinėja apie jų gerąsias savybes. Ir tai suprantama, nes pirkėjas nenori mokėti pinigų „už žoleles“ – jis nori įsigyti sau, taip pat ir savo artimuosius nudžiuginti iš tiesų naudingu pirkiniu.

Žiūrų bendruomenės nariams buvo aktualu išgirsti patyrusio pardavėjo nuomonę apie arbatų realizavimą šalies mugėse ir įvairiuose kituose renginiuose. Planuojant pardavimus tikslinga žinoti, kurie renginiai labiau pritraukia arbatų pirkėjus, kurie ne. Taip pat reikia žinoti, kokią  įrangą reikia įsigyti, norint sėkmingai dalyvauti renginiuose.

Vilkyškių kaimo bendruomenės geroji patirtis įvėpė Žiūrų bendruomenės nariams daugiau optimizmo, kad jie apsisprendė teisingai: vaistinių augalų džiovinimo ir arbatų gamybos verslas turi geras perspektyvas.

Žiūrų kaimo bendruomenės informacija

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

Patvirtintas kvietimo Nr. 7 projektas

2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-176 patvirtintas Kvietimo Nr.7 VšĮ "Teatriuko" pateiktas projektas "DRĄSIŲ KALVĖS stovykla" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-7-2-2020.  Projektas pateiktas pagal priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Skiriama iki 18 627,00 dydžio parama su 95 proc. parmos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 15 832,95 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 794,05 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. 

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Renginių kalendorius